Tijdelijk object op openbare grond

U hebt toestemming nodig voor het plaatsen van een container, mobiel toilet, hoogwerker of ander object op straat, stoep of een parkeervak. Bij een kleine verbouwing of verhuizing kan een melding vooraf voldoende zijn. Doe dit 5 werkdagen van tevoren. Als u een ontheffing nodig heeft, vraagt u die 10 werkdagen van tevoren aan.

Gebruik openbare ruimte aanvragen

Voorwaarden

Een melding is voldoende als het gaat om een van de volgende objecten:

 • (Bouw)container:
  • Maximaal 1 (bouw)container.
  • Maximaal 12 m2. De container neemt niet meer dan 1 parkeerplaats in.
  • Maximaal 14 dagen.
 • Steiger:
  • Niet op de rijweg of in een gemeentelijke groenstrook.
  • Op voetpaden blijft een doorgang vrij van tenminste 1,20 meter breed. De doorgang is zoveel mogelijk in een rechte lijn.
 • (Losse) voorwerpen, zoals zand, tegels of cement:
  • Maximaal 7 dagen.
  • De voorwerpen liggen zoveel mogelijk bij elkaar, in verpakking of op pallets.
  • U neemt niet meer dan 1 parkeerplaats in.

Voldoet u niet aan de eisen voor een melding? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Nodig bij aanvraag

 • Een duidelijke situatietekening waarop alle objecten zijn aangegeven. U kunt hiervoor Google Maps met satellietweergave gebruiken.
 • Gebruikt u een hoogwerker of kraanwagen? Teken op de situatiefoto dan ook in welke verkeersmaatregelen u gebruikt (bijvoorbeeld schrikhekken, verkeersborden, enzovoort).

Kosten

Een melding: gratis.

Ontheffing:

 • In behandeling nemen van de aanvraag: € 100,00
 • Gebruik van openbare grond per m2:
  • per dag € 0,85
  • per week € 3,10
  • per maand € 9,20
  • kwartaal en langer € 20,05

Regels voor het plaatsen van objecten

Algemene regels

 • U mag het object niet plaatsen als de plek al voor een ander doel wordt gebruikt (bijvoorbeeld een standplaats, terrasuitstalling, evenement, werkzaamheden voor de gemeente of nutsbedrijven).
 • Plaats het object alleen als dat volgens de weersverwachting veilig kan.
 • Gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerplaatsen in de blauwe zone en parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen moeten vrij blijven.
 • Op voetpaden blijft een doorgang vrij van tenminste 1,20 meter breed. De doorgang is zoveel mogelijk in een rechte lijn.
 • Objecten blijven minimaal 5 meter van kruispunten en bochten.
 • Binnen de bebouwde kom mag u aan 1 zijde van de weg objecten plaatsen. Er moet altijd een weghelft met een doorrijbreedte van 3,5 meter vrij blijven voor (hulp)verleningsvoertuigen.
 • De toegang tot de naastgelegen percelen moet helemaal open blijven.
 • In- en uitritten moeten vrij blijven.
 • Groenstroken en plantsoenen mag u alleen na toestemming van de gemeente gebruiken.
 • U mag bomen en boomwortels niet beschadigen.
 • Onder- en bovengrondse brandkranen moeten vrij blijven. Het object moet tenminste 2 meten van de brandkraan af staan.
 • Op 31 december en 1 januari mogen er geen brandbare voorwerpen op de openbare weg liggen.
 • Staat de container op de weg? Dan moeten er reflecterende stickers op de container zitten.
 • U houdt de omgeving rond het object schoon.

Regels voor objecten waarvoor een ontheffing nodig is

 • Voorkom geluidsoverlast van de werkzaamheden voor mensen in de buurt. Laden en lossen van materiaal mag alleen na 07.00 uur.
 • Gaat u de weg afzetten en/of een bouwplaats inrichten? Informeer mensen in de buurt daar van tevoren over.
 • Hoogwerkers, kraanwagens en andere voertuigen moeten voldoen aan de geldende wetgeving. Elk voertuig moet daarvoor een certificaat van goedkeuring hebben. De bestuurder moet een doeltreffende opleiding/instructie te hebben gevolgd.
 • Bij het plaatsen van een hoogwerker, kraanwagen of andere grote voertuigen werkt u volgens de richtlijnen uit de CROW 96B.
 • Bij het gebruik van een hoogwerker of kraanwagen neemt u maatregelen om beschadiging van de straat te voorkomen. Bijvoorbeeld door rijplaten te gebruiken.