Subsidie beeldbepalende panden langs de Papendrechtse dijk

Staat uw woning op de lijst van 'Beeldbepalende panden langs de Papendrechtse dijk'? En gaat u restauratiewerkzaamheden aan uw woning uitvoeren? Dan kunt u daarvoor misschien subsidie aanvragen. Doe dit voordat u de werkzaamheden uitvoert.

Subsidie aanvragen (pdf, 78kB)

Voorwaarden

 • De woning staat op de Lijst van beeldbepalende panden langs de Papendrechtse dijk.
 • U bent eigenaar van de woning.
 • U voert restauratiewerkzaamheden uit aan de voorgevel en/of zijgevel die vanaf de openbare weg zichtbaar is.
 • De werkzaamheden:
  • gaan verder dan normaal onderhoud
  • zijn nodig voor herstel, behoud en/of verbetering van de karakteristiek van het pand
  • zijn sober en doelmatig
 • De subsidie is maximaal 50% van de restauratiekosten waarvoor u subsidie kunt krijgen. De subsidie is maximaal € 11.344,51.
 • U kunt eenmaal per jaar de subsidie aanvragen.
 • De gemeente keert elk jaar maximaal € 50.000,- van deze subsidie uit. We behandelen aanvragen in de volgorde waarin we ze ontvangen.
 • U ontvangt binnen 8 weken een brief van de gemeente waarin staat of en voor welke werkzaamheden u subsidie ontvangt.
 • Daarna mag u starten met de werkzaamheden.

Nodig bij de aanvraag

 • Tekening(en) en/of foto's van hoe de gevels er nu en straks uitzien.
 • Een tekening van de situatie.
 • Offerte(s) voor de werkzaamheden.

Nodig na uitvoering

Als de werkzaamheden zijn afgerond, stuurt u naar de gemeente:

 • Facturen van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Uitleg of er sprake is van meer- of minderwerk
 • Betalingsbewijs
 • Bankrekeningnummer waarop u de subsidie wilt ontvangen

U ontvangt een brief van de gemeente waarin staat hoeveel subsidie u krijgt. Daarna maakt de gemeente het subsidiebedrag over.

Meer informatie