Structuurvisie

In de structuurvisie staan de plannen van de gemeente voor ruimtelijke ordening. In de structuurvisie staan geen regels of voorwaarden.

De structuurvisie kan gelden voor de hele gemeente. Maar de gemeenteraad kan ook een structuurvisie opstellen voor een onderdeel, zoals recreatie, verkeers- of vervoersmaatregelen. In de structuurvisie staan geen regels of voorwaarden. Het geeft aan hoe de gemeenteraad ontwikkelingen wil uitvoeren.

Inspraak

Als een structuurvisie wordt opgesteld, is inspraak mogelijk. Iedereen kan zijn mening over de structuurvisie geven.

Huidige structuurvisie

De gemeente Papendrecht heeft op 2 juli 2009 de Structuurvisie Papendrecht 2020 - een venster naar de toekomst vastgesteld.