In werking getreden

Vastgestelde bestemmingsplannen in werking (nog niet onherroepelijk).

De raad van de gemeente Papendrecht heeft de bestemmingsplannen vastgesteld. Deze plannen zijn al in werking, maar nog niet onherroepelijk. De beroepstermijn is voorbij en de Raad van State gaat nog uitspraak doen over deze plannen.