Ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat onderstaande conceptbeheersverordeningen ter inzage liggen en dat inspraak van toepassing is. Bij iedere beheersverordening kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel in te spreken.