In voorbereiding

Het college van burgemeester en wethouders bereidt op dit moment onderstaande beheersverordeningen voor. Bij ieder van deze plannen is een korte toelichting opgenomen. De volledige plannen kunt u nog niet inzien en er is nog geen mogelijkheid tot inspraak.