Beheersverordeningen

 • Wat is een beheersverordening?

  De beheersverordening is qua juridische status gelijk aan het bestemmingsplan. De beheersverordening is bedoeld om bestaande (legale) situaties vast te leggen en kan in plaats van een bestemmingsplan worden opgesteld.

 • In voorbereiding

  Het college van burgemeester en wethouders bereidt op dit moment onderstaande beheersverordeningen voor. Bij ieder van deze plannen is een korte toelichting opgenomen. De volledige plannen kunt u nog niet inzien en er is nog geen mogelijkheid tot inspraak.

 • Ter inzage

  Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat onderstaande conceptbeheersverordeningen ter inzage liggen en dat inspraak van toepassing is. Bij iedere beheersverordening kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel in te spreken.

 • Onherroepelijke beheersverordeningen

  29 juni 2021

  De raad van de gemeente Papendrecht heeft onderstaande beheersverordeningen vastgesteld. Deze plannen zijn in werking en onherroepelijk. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen.