Ruimtelijke plannen

Binnen de gemeente Papendrecht zijn regels en afspraken over het gebruik van de beschikbare ruimte in de gemeente. Bestemmingsplannen en beheersverordeningen geven aan waar gebouwd mag worden en welke regels hiervoor gelden. Op deze pagina vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen, beheersverordeningen, buitenplanse afwijkingen en de nota van uitgangspunten in Papendrecht.