Veerweg-Vondellaan

Woningbouw hoek Veerweg-Vondellaan

Het is de bedoeling een appartementengebouw met 89 koopwoningen te bouwen op de plek waar vroeger garagebedrijf Van Wijngaarden zat.
De appartementen zijn verdeeld over twee gebouwen van 7 en 11 lagen met een verbindingsstuk van 3 lagen.
De begane grond zal ingericht worden als parkeergarage voor de bewoners. 
De gemeente heeft kaders voor deze herontwikkeling vastgesteld, en om dit mogelijk te maken is een procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan gestart.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt hier ter inzage.

Bijlage: 1e schetsstudie