Veerpromenade

De gemeente werkt aan plannen voor nieuwbouw aan de Veerpromenade.

Op de lege plek naast het gemeentehuis, waar ooit het Van der Kevie pand stond, moet een beeldbepalend gebouw komen te staan. 
Het bestemmingsplan voor deze nieuwe ontwikkeling is op 2 februari 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Ook is een beeldkwaliteitskader opgesteld.
In het pand is ruimte voor 50 appartementen met een eigen parkeerplaats. Een deel van de woningen is bestemd voor starters. 

Planontwikkeling

Met de nieuwbouw aan de Veerpromenade wordt aansluiting gezocht bij het nieuwbouwplan voor het pand waarin vroeger Zuidweg optiek was gevestigd, en bij het gebouw (oogkliniek) schuin aan de overkant van de straat.

Impressie nieuwbouw

Het plan verschilt van de eerdere, hoogstedelijke impressies die zijn getoond bij de behandeling van het bestemmingsplan. Als gevolg van veranderde marktomstandigheden leiden deze niet langer tot een haalbare ontwikkeling. Ook is gezocht naar een betere aansluiting op de karakteristieken van Papendrecht. Daarom gaat het beeldkwaliteitskader uit van één bouwvolume. Gekozen is daarom om de footprint van het gebouw kleiner te maken waardoor een doorkijk ontstaat ter hoogte van de voormalige optiek, en ook om het hoogste volume op te schuiven in de richting van het gemeentehuis. Door de bebouwingsgrens aan de Veerpromenade gedeeltelijk terug te leggen, wordt de afstand tot aan de bestaande bebouwing vergroot en ontstaat op straatniveau een klein pleintje.

Verkoop

Voor de bouwt van het appartementen wordt een projectontwikkelaar gezocht, die ook de verkoop regelt. Zodra daar meer over bekend is, leest u dat op deze website. Het is dus niet mogelijk bij de gemeente in te schrijven voor een woning.

Planning

De aanbesteding is op 27 maart kenbaar gemaakt via Tenderned. Het indienen van een aanmelding voor de selectiefase kan uiterlijk tot donderdag 14 mei  2024, 12 uur.

Meer informatie

Heeft u een vraag of een reactie? Stuurt u dan een e-mail naar w.vanden.bosch@papendrecht.nl of bel naar 078-7706361. 

Tender voor Veerpromenade in Papendrecht is gestart

Op het kruispunt van de Markt en de Veerpromenade aan de oostzijde van het gemeentehuis is ruimte voor nieuwbouw. Door de markante ligging aan het marktplein is het gewenst om hier een bijzonder, alzijdig gebouw te ontwerpen. Het moet een hoogwaardig en herkenbaar gebouw worden dat identiteit geeft aan Papendrecht en dat rekening houdt met zowel de stedelijke als de dorpse schaal. Architectonisch onderscheidend en beeldbepalend. 

De gemeente is op zoek naar ondernemingen die willen investeren in deze geweldige plek in het hart van Papendrecht. Een onderneming die creativiteit inbrengt om de ontwikkeling verder in te vullen. 

Selectie van partijen

De Veerpromenade is door middel van een tender in de markt gezet. Hiermee start de selectiefase, waarin geïnteresseerde ondernemingen zich kunnen aanmelden voor deelname. Uit de ontvangen aanmeldingen selecteert de gemeente drie gegadigden die worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. 

Interesse

De tender wordt uitgevoerd via het aanbestedingsplatform TenderNed. Geïnteresseerden in de ontwikkeling van de Veerpromenade kunnen daar de tenderdocumenten downloaden, vragen stellen over de tender en een aanmelding indienen. De tender is te vinden via de volgende link: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/330666 

Het indienen van een aanmelding voor de selectiefase kan uiterlijk tot donderdag 14 mei  2024, 12:00 uur. Verder zijn twee vragenrondes in de selectiefase, waarbij vragen tot uiterlijk 11 en 23 april ingediend kunnen worden. Voor de overige data in de planning van de tender verwijzen we graag naar TenderNed.