Huisvesting VO

Het is in het belang van alle Papendrechters dat het voortgezet onderwijs in Papendrecht behouden blijft. Met de lokale aanwezigheid van een breed, divers en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod en frisse schoolgebouwen creëren wij optimale ontwikkelingskansen voor alle jongeren.

Waarom vernieuwen we de scholen?

Heel in het kort: om de kwaliteit en de voortgang van voortgezet onderwijs in Papendrecht te garanderen, moet huisvesting van de scholen voldoen aan de eisen van de tijd. ‘Omdat de gebouwen het einde van hun levensduur naderen, maken we als gemeente nu samen met de scholen plannen voor de schoolgebouwen van de toekomst', licht wethouder Arjan Kosten toe. Gebouwen die duurzaam zijn, die passen bij de onderwijsfilosofie en bij de leerlingaantallen van de scholen. Nu en in de toekomst. Om een indruk te geven: momenteel verzorgen het Willem de Zwijger College en De Lage Waard onderwijs voor ruim drieduizend leerlingen.’

Presentatie aan gemeenteraad terugkijken

De gemeenteraad is donderdag 31 augustus 2023 ingelicht over de vorderingen met de stedenbouwkundige varianten en het verdere proces. Deze presentatie is opgenomen en in zijn geheel terug te kijken via de website van de gemeenteraad.  Ook vindt u daar documenten zoals de powerpointpresentatie en de nieuwsbrief die bij omwonenden is bezorgd. 

Wat gebeurt er de komende tijd?

De komende maanden staan er nog verschillende activiteiten op het programma. De gemeenteraad wordt op 28 september gevraagd in te stemmen met een krediet voor het selecteren van een architect. Deze architect maakt de eerste schetsen van de nieuwe gebouwen in de voorbereiding op het definitieve besluit om te gaan bouwen. Verder worden gesprekken gevoerd over het gebruik van gebouwen, verdeling van ruimte en betaalbaarheid van alle wensen met de betrokken verenigingen en organisaties. Maar ook de parkeerdruk en de verkeersafwikkeling worden onderzocht. In de komende weken gaat een gespecialiseerd bureau hier mee aan de slag. Later zullen er buiten ook meer praktische onderzoeken plaatsvinden naar bijvoorbeeld de staat van bomen of naar de bodemkwaliteit.

Het proces van nieuwbouw van Willem de Zwijger College en De Lage Waard in één oogopslag

Het proces in een oogopslag