P.C. Hooftlaan 180

De gemeente wil het centrum versterken door woningbouw mogelijk maken ter hoogte van de P.C. Hooftlaan 180.

Op deze plek bevindt zich nu nog een parkeerterreintje. Voorheen stonden hier ook de gebouwen van de voormalige kunstuitleen en het jeugd- en jongerenwerk, maar deze zijn inmiddels gesloopt. De bedoeling is om op de plek van het parkeerterrein ongeveer 28 appartementen te bouwen voor startende huishoudens. 


PCHooftlaan 180 
Impressie van het gebouw (Bureau Hartzema)

Om de nieuwbouw te kunnen realiseren, zal de openbare parkeerplaats verdwijnen, en zal een nieuwe ontsluiting moeten worden gerealiseerd voor de naastgelegen Elimkerk. 

Verkoop

Het college wil ook jongeren een kans bieden op een eigen huis. Daarom zal voor de toewijzing van de woningen een leeftijdscriterium worden toegepast, en mag je niet al eerder een huis hebben gekocht. 
De gemeente bouwt de appartementen niet zelf. Daarvoor gaan wij op zoek naar een projectontwikkelaar. Die regelt ook de verkoop. Zodra daar meer over bekend is, leest u dat op deze website. 

Planning

Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en onherroepelijk. De P.C. Hooftlaan 180 is door middel van een tender in de markt gezet. In de selectiefase hebben geïnteresseerde ondernemingen zich kunnen aanmelden voor deelname. De inschrijving is inmiddels gesloten. Uit de ontvangen aanmeldingen heeft de gemeente drie gegadigden geselecteerd, die worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. De gemeente verwacht in de tweede helft van 2023 het project te kunnen gunnen. 

Meer informatie

Heeft u een vraag of een reactie? Stuurt u dan een e-mail naar w.vanden.bosch@papendrecht.nl of belt u naar 078-7706361.