Veerpromenade

De gemeente werkt aan plannen voor nieuwbouw aan de Veerpromenade.

Op de lege plek naast het gemeentehuis, waar ooit het Van der Kevie pand stond, moet een beeldbepalend gebouw komen te staan. Het bestemmingsplan voor deze nieuwe ontwikkeling is op 2 februari 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Op de locatie zullen zo'n 30 appartementen worden gerealiseerd, allemaal met een eigen parkeerplaats. Een deel van de woningen is bestemd voor starters. De Invulling van de plint zal later in het project meer vorm krijgen. Op dit moment is vooral aandacht uitgegaan naar de bouwmassa in relatie tot het plein en de omliggende bebouwing. Zodra meer bekend is over de plint, zal ook dat worden aangegeven op deze website.

Planontwikkeling

De gemeente bouwt de appartementen niet zelf. Daarvoor wordt een projectontwikkelaar gezocht, die ook de verkoop regelt. Zodra daar meer over bekend is, leest u dat op deze website. Het is dus niet mogelijk bij de gemeente in te schrijven

Planning

De gemeente gaat het plan aanbieden aan marktpartijen. Naar verwachting wordt in september 2023 voor de bouw van de appartementen een partij gecontracteerd.
 

Meer informatie


Heeft u een vraag of een reactie? Stuurt u dan een e-mail naar w.vanden.bosch@papendrecht.nl of bel naar 078-7706361.