Poldermolen 8

De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. ontwikkelt een plan voor woningbouw aan de Poldermolen 8 te Papendrecht

Gemeente Papendrecht heeft in 2022 via een openbare verkoop procedure de Poldermolen 8 te Papendrecht aan De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V verkocht. Het betreft een ontwikkelingslocatie van circa 3.075 m². Op deze locatie was een brandweerkazerne en politiebureau gevestigd.

De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. is bezig met het uitwerken van een woningbouwplan. Op 28 juni 2023 hebben zij tijdens een inloopavond het concept woningbouwplan gepresenteerd aan belanghebbenden / omwonenden. Het concept woningbouwplan voorziet in de bouw van twee woontorens (12 en 7 verdiepingen) en een commerciële maatschappelijke plint (geen detailhandel). De presentatiepanelen die getoond zijn tijdens de inloopavond treft u op deze pagina. 

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024. Begin 2025 wordt de bestaande bebouwing gesloopt. Hierna starten de bouwwerkzaamheden.

Geïnteresseerden kunnen de website Poldermolen - De Vries en Verburg bezoeken voor meer informatie? 

het ontwerpbestemmingsplan 'Poldermolen 8, Papendrecht' ligt van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage in het gemeentehuis. 

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 'Poldermolen 8, Papendrecht' vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis. 
De gemeente Papendrecht heeft in 2022 via een openbare verkoopprocedure, het voormalige politiebureau aan Poldermolen 8 verkocht aan De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. In de afgelopen periode heeft de ontwikkelaar het woningbouwplan uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het woningbouwplan voorziet in de bouw van twee woontorens (12 en 7 verdiepingen) voor 66 woningen en een commerciële maatschappelijke plint van ca. 500 m2 (geen reguliere detailhandel).

Hogere grenswaarde geluid
Burgemeester en wethouders hebben tevens een 'Hogere Grenswaarde Geluid' verleend. Het ontwerpbesluit is genomen omdat het verkeer aan de Veerweg en Burgemeester Keijzerweg voor een hogere geluidbelasting zorgen dan de voorkeursgrenswaarden. Aanvullende maatregelen worden genomen om een goed woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen. Het ontwerpbesluit ligt samen met het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). Het plan is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0590.BPPoldermolen8-3001.

Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.