Merwehoofd: Toren M.

Op het braakliggende terrein aan de Slobbengorsweg, tussen het bruggetje naar de Eilandstraat en het Merwehoofd, wil Vorm Ontwikkeling gaan starten met de laatste fase van het Merwehoofd: Toren M.

Over Toren M is in het verleden veel te doen geweest. Oorspronkelijk was het plan om een slanke toren te bouwen van 18 verdiepingen die uitkeek over de Merwede. Naderhand zijn die plannen flink naar beneden bijgesteld. Volgens het huidige bestemmingsplan is op de plek een toren toegestaan van 45 meter hoog, met maximaal 43 appartementen. Maar tot nu toe is ook die toren nog steeds niet gebouwd.
 
De gemeente is met projectontwikkelaar Vorm in gesprek om ook het laatste stukje Merwehoofd af te ronden. In 2019 werden in dat kader al 14 eengezinswoningen gebouwd. Nu is het de bedoeling dat ook de wijkentree wordt afgemaakt. Oorspronkelijke uitgangspunten op het gebied van architectuur, straatbeeld en parkeren gelden nog steeds. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat bijvoorbeeld voor het parkeren een parkeereis geldt van 1,7 parkeerplaats per woning.

De toren wordt ontworpen door de architecten Rudy en Duco Uytenhaak, die ook veel andere gebouwen aan het Merwehoofd hebben ontworpen. Stedenbouwkundig supervisor is Rein Geurtsen, die bijna 25 jaar geleden aan de wieg heeft gestaan van het ontwerp van deze bijzondere wijk.

In het nieuwe plan wordt de toren nog iets lager dan ooit de bedoeling was, namelijk maximaal 42 meter. Ook het aantal woningen wordt met 37 kleiner dan was toegestaan. De footprint van het gebouw krijgt een andere vorm en wordt een stukje opgeschoven. Om dat mogelijk te maken moet wel het bestemmingsplan worden aangepast.
 
Tegelijk met de bouw van de toren wordt ook de openbare ruimte afgemaakt. De entree van de wijk ligt er nu nog rommelig bij, maar de bedoeling is ook dit netjes in te richten. In ieder geval zal de watergang flink worden vergroot en worden op de Slobbengorsweg extra maatregelen genomen om de snelheid van het verkeer af te remmen.

Planning

Het ontwerp bestemmingsplan ligt tot 28 juli ter inzage. De start van de verkoop wordt eind 2022 verwacht. Heeft u interesse in een woning in toren M, houdt u dan de website www.nieuwbouw-merwehoofd.nl in de gaten. Ook kunt u zich hier inschrijven voor een nieuwsbrief, waardoor u automatisch op de hoogte blijft van alle verdere ontwikkelingen.

Het bestemmingsplan is op 29 september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Het ligt vanaf woensdag 5 oktober gedurende 6 weken ter inzage. 

Toren M is een project van Vorm Ontwikkeling, in samenwerking met BPD. Heeft u nog vragen over deze ontwikkeling, dan kunt u hierover contact opnemen met projectleider Werner van den Bosch van team Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed via (078) 7706361 of per e-mail via w.vanden.bosch@papendrecht.nl