Merwehoofd

Op het braakliggende terrein aan de Slobbengorsweg, tussen het bruggetje naar de Eilandstraat en het Merwehoofd, wil Vorm Ontwikkeling gaan starten met de laatste fase van het Merwehoofd: Toren M.

Over Toren M is in het verleden veel te doen geweest. Oorspronkelijk was het plan om een slanke toren te bouwen van 18 verdiepingen die uitkeek over de Merwede. Naderhand zijn die plannen flink naar beneden bijgesteld. Volgens het huidige bestemmingsplan is op de plek een toren toegestaan van 45 meter hoog, met maximaal 43 appartementen. Maar tot op heden is ook die toren nog steeds niet gebouwd.
 
De gemeente en projectontwikkelaar Vorm, die ook de overige woningen op het Merwehoofd heeft gebouwd, zijn al enige tijd met elkaar in gesprek om ook het laatste stukje Merwehoofd af te ronden. In 2019 werden in dat kader al 14 eengezinswoningen gebouwd. Nu is het de bedoeling dat ook de wijkentree wordt afgemaakt. Oorspronkelijke uitgangspunten op het gebied van architectuur, straatbeeld en parkeren staan daarbij nog steeds fier overeind. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat bijvoorbeeld voor het parkeren een parkeereis geldt van 1,7 parkeerplaats per woning.

De toren wordt ontworpen door de architecten Rudy en Duco Uytenhaak, die ook veel andere gebouwen aan het Merwehoofd hebben ontworpen. Stedenbouwkundig supervisor is Rein Geurtsen, die bijna 25 jaar geleden aan de wieg heeft gestaan van het ontwerp van deze bijzondere wijk.

Het nieuwe plan van Vorm wordt iets lager dan volgens de geldende regels mogelijk is, namelijk 41 meter in laats van 45. Ook het aantal woningen wordt met 37 stuks kleiner dan is toegestaan. De footprint van het gebouw krijgt een andere vorm en wordt een klein stukje van de bestaande bebouwing af opgeschoven. Om dat mogelijk te maken moet wel het bestemmingsplan iets worden aangepast.
 
Gelijktijdig met de bouw van de toren wordt ook de openbare ruimte afgemaakt. De entree van de wijk ligt er nu nog rommelig bij, maar de bedoeling is ook dit netjes in te richten. In ieder geval zal de watergang flink worden vergroot en worden op de Slobbengorsweg extra snelheidsremmende maatregelen genomen. De gemeente wil op korte termijn ook het speelterrein onderaan de dijk bij het Slobbengors upgraden.

Planning

De tekeningen zijn nog niet af. In de komende maanden zal het ontwerp van de toren verder worden uitgewerkt en begin 2022 zal een gewijzigd bestemmingsplan ter inzage worden gelegd liggen. Daarna moet ook nog een bouwvergunning worden aangevraagd.

Over de start van de verkoop heeft Vorm nog geen mededelingen gaan. Heeft u interesse in een woning in toren M, houdt u dan de website www.nieuwbouw-merwehoofd.nl in de gaten. Ook kunt u zich hier inschrijven voor een nieuwsbrief, waardoor u automatisch op de hoogte blijft van alle verdere ontwikkelingen.

Toren M is een project van Vorm Ontwikkeling, in samenwerking met BPD. Mocht u echter vragen hebben aan de gemeente over deze ontwikkeling, dan kunt u hierover contact opnemen met projectleider Werner van den Bosch van team Grondzaken, Ontwikkeling en Vastgoed via (078) 7706361 of per email via w.vanden.bosch@papendrecht.nl