Kraaihoek 1


In Kraaihoek-Zuid voldoen de woningen van Woonkracht10 niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit oudste deel betreft in totaal 99 sociale huurwoningen aan de Boomgaardstraat, de Weteringsingel en een klein blokje aan de Badhuisstraat, nummers 1 tot en met 9. De woningen worden gesloopt en er komt nieuw voor in de plaats.

Meer woningen en meer variatie

Op de plaats van de huidige 99 eengezinswoningen komen 139 nieuwe woningen terug. In het plan worden 61 levensloopbestendige appartementen en 68 grondgebonden eengezinswoningen in 3 verschillende types gebouwd. De variatie in woonoppervlak, type woningen en huurprijzen wordt diverser en daarmee aantrekkelijker voor inwoners in verschillende levensfasen. Alle woningen worden straks aangeboden in de sociale huurklasse. En – niet onbelangrijk – de woningen worden met A-label ook een stuk energiezuiniger. 
Toekomstbestendige wijk

Gelijk met de vernieuwing van de woningen gaat de gemeente het openbaar gebied opnieuw inrichten en toekomstbestendig maken. Dat gebeurt zowel boven de grond met wegen, groen en verlichting, als onder de grond met riolering, leidingen en aansluiting op een warmtenet. De gemeente grijpt de grote bouwactiviteiten ook aan om de Overtoom te verleggen, zodat er een veiliger verbinding ontstaat tussen Kraaihoek en het centrum van Papendrecht.
Verkavelingsplan

Alles bij elkaar wordt Kraaijhoek Zuid een groene en duurzame wijk met een gevarieerd woonaanbod voor jong tot oud. Maar hoe ziet dat er uit? Hoewel de ontwerpen voor de daadwerkelijke nieuwbouw er nog niet zijn, is er al wel een verkavelingsplan (zie hieronder). Hierop kunt u zien hoe de woningen in het gebied geplaatst gaan worden.

Planning

Het uitverhuizen van de huidige bewoners is afgerond en in de lege woningen wonen huurders met een tijdelijk huurcontract. In maart 2023 wordt een begin gemaakt met de sloop van de woningen. Als alles goed gaat, wordt begin 2024 gestart met bouwen. 

Informatievoorziening en vragen

Omwonenden gaan uiteraard veel van de sloop en bouw meekrijgen. Woonkracht10 probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken en informeren de wijkbewoners zo vaak als mogelijk. Mocht u vragen hebben over het ruimtelijk plan, dan kunt u contact opnemen met Woonkracht10 via secretariaatvastgoed@woonkracht10.nl