Scenario's

De ruimtebehoefte van de scholen is vertaald in een aantal ruimtelijke clusters. Die kunnen op verschillende manieren verdeeld worden over beschikbare locaties: de Vijzellaan en de Van der Palmstraat.

Het gaat om:

  • VMBO BB/KB (basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg);
  • VMBO T ("Mavo");
  • Havo/VWO;
  • Gymzalen

Per scenario zijn er kaartjes gemaakt met voorbeelden van hoe dit ingepast kan worden. Dit kan namelijk op verschillende manieren. De kaartjes zijn dus geen eindplan, maar geven een indruk van de betekenis van een scenario.

Scenario 1 - Praktijkgericht

Scenario 1 heeft de naam "Praktijkgericht". Hier komen Mavo , Havo en VWO  van CSG De Lage Waard samen met een klein sportgebouw op de Vijzellaan.
Aan de Van der Palmstraat komen dan alle leerwegen van het Willem de Zwijger College op één locatie. In dit scenario komen de Leerlingen  VMBO BB/KB van béide scholen in één gedeeld gebouw aan de Van der Palmstraat. Beide scholen delen hier ook een sportgebouw.

Scenario 1A

 

Scenario 1B

Scenario 2 - Twee keer één 

In dat scenario krijgen beide scholen op hun huidige locatie huisvesting en een sportgebouw voor alle leerwegen. Dus CSG De Lage Waard volledig op de Vijzellaan, het Willem de Zwijger College volledig op de locatie Van der Palmstraat.

Scenario 2A

Scenario 2B

Scenario 3 - Campus

Daarin blijft Vijzellaan een locatie voor Havo/VWO met bijbehorend sportgebouw voor CSG De Lage Waard. Op de locatie Van der Palmstraat / Douwes Dekkerlaan komt al het VMBO-onderwijs van De Lage Waard in een eigen gebouw. Ook alle leerwegen van het Willem de Zwijger College komen in eigen gebouwen. Het sportgebouw in dit gebied wordt door beide scholen gedeeld.

Scenario 3 A

Scenario 3B

Scenario 4 - Campus Integraal

Dit scenario gaat nog een stapje verder: nieuwe huisvesting voor alle leerwegen van CSG De Lage Waard én het Willem de Zwijger College op de locatie Van der Palmstraat / Douwes Dekkerlaan, verdeeld over drie onderwijsgebouwen en een sportgebouw dat door beide scholen wordt gedeeld. De locatie Vijzellaan wordt in dit scenario niet gebruikt voor schoolgebouwen en is daarmee beschikbaar voor bijvoorbeeld woningontwikkeling.

Scenario 4 A en B vd Palmstraat

Scenario 4 Vijzellaan