Inloopmomenten

We waarderen het om met omwonenden en andere belangstellenden in gesprek te zijn over het komende proces, waarbij we graag aandachtspunten en ideeën ophalen.

Uitnodiging inloopmomenten oktober 2022

Op 17 en 20 oktober 2022 wil het gemeentelijke projectteam, samen met wethouder Arjan Kosten en de bestuurders van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College, tijdens inloopmomenten graag met u in gesprek over de stedenbouwkundige visie. Bureau West8 geeft op beide avonden om 19.00 uur een korte toelichting over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Beide avonden zijn bedoeld voor de omwonenden van beide locaties, ondernemers, organisaties en andere belangstellenden. U kunt binnen lopen op het moment dat u het beste uitkomt. Klik hier voor de uitnodiging

Inloopmomenten over scenario's toekomstige huisvesting voortgezet onderwijs goed bezocht

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de scholen passen op de huidige schoollocaties Vijzellaan en Van der Palmstraat. Het kan zelfs op verschillende manieren. We hebben vier scenario's uitgewerkt. Op 12 en 13 juli gingen we in gesprek met over ruim 60 belangstellenden. We spraken onder andere over thema's als ontwerp, groen, veiligheid en verkeer. We hebben de input verzameld en voor u samengevat. Lees hier het verslag van de inloopavonden.  

Uitnodiging inloopmomenten juli 2021

Op 12 en 13 juli is het gemeentelijke projectteam, samen met wethouder Kees de Ruijter en de bestuurders van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College tijdens inloopmomenten bereikbaar voor vragen en suggesties over de toekomst van huisvesting van het voortgezet onderwijs. We waarderen het om met omwonenden en andere belangstellenden in gesprek te zijn over het komende proces, waarbij we graag aandachtspunten en ideeën ophalen. Wij nodigen u daarom graag uit een van de inloopmomenten te bezoeken. 

Maandag 12 juli, 17.00 - 19.00 uur, Willem de Zwijger College, Van der Palmstraat 2

Dinsdag 13 juli, 17.00 - 19.00 uur, CSG De Lage Waard, Vijzellaan 4

Meedenken

Kunt u niet bij de inloopmomenten zijn, maar heeft u als inwoner, vereniging of gebruiker ideeën of suggesties voor dit project? Stuur dan een mail naar huisvestingvo@papendrecht.nl

Inloopmomenten 2020

In oktober 2020 organiseerden we drie inloopmomenten. Op dat moment waren er nog geen concrete plannen, maar de bezoekers waardeerden het enorm dat zij al in een vroeg stadium werden betrokken bij de ontwikkelingen. Tijdens de bijeenkomsten konden omwonenden en bezoekers vragen stellen en suggesties doen over de toekomst van huisvesting van het voortgezet onderwijs. Ook konden zij op grote kaarten aangeven wat hun ideeën en aandachtspunten zijn.

Wat bezoekers ons onder andere meegaven:

  • Heb oog voor de verkeersveiligheid
  • Zorg voor verkeersregulatie in verband met drukte rond 8.00 uur en 15.30 uur.
  • Zorg voor voldoende parkeergelegenheid
  • Heb aandacht voor het behoud van het aanwezige groen
  • Direct omwonenden Vijzellaan willen huidige situatie zoveel mogelijk intact laten
  • Wij hebben zorgen over rondzwervende jeugd
  • Wij hebben zorgen over zwerfafval
  • Geen woningbouw
  • Wordt de nieuwbouw niet te hoog?
  • We willen de sportvelden graag behouden

Lees hier het volledige verslag van de inloopmomenten in oktober 2020