Subsidiemogelijkheden, sponsoring en crowdfunding

Jeugdsportsubsidie Papendrecht

Jaarlijks wordt aan diverse (sport)verenigingen gemeentelijke subsidie verleend ten behoeve van jeugdleden voor sport-gerelateerde activiteiten. Dit onder voorwaarde dat het een (sport)vereniging zonder commercieel oogmerk is. Deze jeugd(sport)subsidie bestaat uit twee delen, te weten:

 • subsidie in het kader van Papendrechtse jeugdleden;
 • subsidie in het kader van jeugdsportstimuleringsprojecten.

Alles over sport: Verschillende artikelen over regelingen, impulsen en fondsen.

Daarnaast zijn er landelijke subsidies, zoals Sportimpuls. Daarbinnen zijn er regelingen voor specifieke doelgroepen, zoals:

Ook zijn er vele fondsen of foundations waar sportverenigingen en gemeenten subsidie kunnen aanvragen voor allerlei activiteiten. Denk aan:

 • Oranjefonds
 • Johan Cruyff Foundation
 • Dirk Kuyt Foundation
 • Fonds Gehandicaptensport.

Een geschikte sponsor vinden

Verenigingen zoeken vaak sponsoren. Sportkoepel NOC*NSF en verschillende sportbonden bieden op sport.nl ondersteuning aan sportverenigingen die een geschikte sponsor zoeken.

Er zijn daarnaast verschillende sponsoracties die geld kunnen opleveren, zoals de Grote Club actie. Je vindt op allesoversport.nl ook tips over sponsoring van de directeur van Le Credit Sportif, Pieter de Jong.

Crowdfunding voor sportclubs.

Ondersteuningsmogelijkheden door Sportservice Zuid-Holland:

 • basiscursus financieel management
 • meer vrijwilligers in kortere tijd
 • meer leden in kortere tijd
 • meer sponsoren in kortere tijd
 • EHBSO
 • service Sportkader NL (tarieven, salariëring)
 • Olympisch Netwerk Zuid-Holland (topsport)