Sportverenigingen en vrijwilligers

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Stichting Sportgala Papendrecht
 • Nationale Sportweek en AH Sportactie Papendrecht
 • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken)
 • deskundigheidsbevordering van vrijwilligers in de sport (sportcongres);
 • contactinformatie van de sportclubs;
 • vrijwilligers vraag en aanbod via BWI;
 • vrijwilligerspas met kortingen.

Stichting Sportgala Papendrecht

Verkiezing van de sportploeg, sportvrouw, sportman en sporttalent van het jaar. Het verenigingsleven bestaat uit vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan niets, dus is er ook een prijs voor de sportvrijwilliger van het jaar. Kent u of weet u iemand die in Papendrecht sport en kans maakt op een titel? Geef het door via de website Sportgala Papendrecht.

Nationale Sportweek en AH Sportactie Papendrecht

Waarom?

Sportpromotie (pdf, 2.389 kB).

Wat?

Informatiebrief Sportpromotie 2018 (pdf, 1.131 kB). Uw sportclub kan ook meedoen!

Hoe?

Maak een clubprofiel (pdf, 7.368 kB) aan op www.clubprofiel.nl. Vanuit hier maakt u events voor de Nationale Sportweek en sportactiviteiten aan voor de AH Sportactie.  Een handleiding voor het aanmaken van een clubprofiel, het aanmaken van evenementen of sportactiviteiten vind u ook op https://clubprofiel.nl/handig-downloads.

TIP: Denk samen met de gemeente na over passend aanbod. Staan velden overdag leeg en wil de sportclub nieuwe doelgroepen of sportaanbod uitproberen? De AH Sportactie is met haar bereik een perfect moment om een pilot te starten.

Heeft u vragen?

Neem contact op met clubsupport@nocnsf.nl.

AVG - Privacywet

Op 28 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. De wet, die ook van toepassing is op sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties, heeft een tweeledig doel:

 • Bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt;
 • Maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken.

Noodzaak

Zoals elke andere organisatie verwerken ook sportverenigingen persoonsgegevens. Vrijwel alle inwoners staan geregistreerd bij één of meerdere sportverenigingen. Bijvoorbeeld in de leden- en vrijwilligersadministratie of na inschrijvingen voor een evenement. Het is daarom voor sportverenigingen van groot belang dat zij op de hoogte zijn van de privacyregels en hier ook naar handelen.

De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Tijdens het mini sportcongres 2017 is dit thema aan de orde geweest. Is uw sportvereniging geïnteresseerd in de te nemen acties omtrent de nieuwe privacywet? Sportservice Zuid Holland organiseert een cursus over dit onderwerp in Papendrecht.

Meer informatie over de AVG voor verenigingen.

IVA - verantwoord alcohol schenken

Verenigingen die geïnteresseerd zijn in de IVA-cursus (verantwoord alcohol schenken in de sportkantine) in Papendrecht, kunnen contact opnemen met Martin Stravers van Sportservice Zuid-Holland, mstraver@teamsportservice.nl. Deze cursus wordt gefinancierd door Verkeersregio Drechtsteden.

Sportcongres 2018

Deskundigheid van vrijwilligers in de sport wordt sinds enige jaren door de gemeente bevorderd door middel van de organisatie van een mini-sportcongres. De gemeenten Papendrecht en Alblasserdam organiseren dit congres samen. Sportaanbieders kunnen zelf  thema's aanleveren.

2018

In 2018 wordt door de honorering van de subsidie Grenzeloos actief extra aandacht besteedt aan inclusief sporten, vandaar dat dit thema leidend is en verwerkt wordt in het Sportcongres 2018, dat samen met Drechtstedelijke gemeenten op maandagavond 5 november in theater de Willem wordt georganiseerd. De match tussen vraag van de doelgroepen, zoals mensen met een beperking, eerstelijns zorgverleners en onderwijs en het aanbod van sportaanbieders wordt besproken. Waar is behoefte aan en hoe kan ingespeld worden op die behoefte? Bent u een inwoner met een beperking, of eerstelijns zorgaanbieder of werkzaam in het onderwijs? Schrijf dan nu in.

Hier de uitnodiging.

Thema's Mini Sportcongres

 • 2017: Wet op de Privacy en van missie naar strategie
 • 2016: 'Dat schiet lekker op zo!' verbetering gedrag en betrokkenheid van ouders in de sport
 • 2015: De toekomst van de sportvereniging, bestuurdersaansprakelijkheid en vrijwilligersbeleid
 • 2014: Sponsoring en Crowdfunding
 • 2013: Besturen met een visie
 • 2012: Social Media
 • 2011: Samenwerken is mensenwerk en Pak de passie!
 • 2010: Vrijwilligersmanagement en Wet- en regelgeving
 • 2009: Jeugdbeleid, Combinatiefuncties, Sponsorbeleid, Samenwerking sportverenigingen
 • 2008: Toekomstplannen voor uw sportvereniging, Sport en zaken, Vrijwilligersbeleid, Vernieuwend sportaanbod

Websites van sportclubs

Welke sportclubs zijn er in Papendrecht? Via de website Papendrecht verrast vindt u contactinformatie van de sportclubs.

Vrijwilligers vraag en aanbod

In Papendrecht coördineert Sterk Papendrecht vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerspas

Het college maakt alle clubs in Papendrecht attent op de vrijwilligerspas met aantrekkelijke kortingen, bijvoorbeeld op maandag en dinsdag een diner bij Willaerts met twee personen voor de prijs van één persoon. De club toont zijn waardering: de vrijwilliger kan op vertoon van de pas in alle Drechtgemeenten op kortingen rekenen. Middenstand en andere voorzieningen benadrukken met de verleende korting eveneens hun waardering voor vrijwilligerswerk en de vrijwilligers.

Het SSKW (Vereniging Sociaal Kultureel Werk) aan de Spuiweg 93 in Dordrecht (telefoon 078 - 613 70 29) verzorgt de vrijwilligerspas voor de Drechtsteden, dus ook voor Papendrecht.