Sportbeleid

Het sport- en beweegbeleid 'Sport op koers' is gemaakt voor de periode 2010 - 2016 en beschrijft de inventarisatie en uitwerking van wat Papendrechters willen op gebied van sport en bewegen, de keuzes en adviezen van het college en de gemeenteraad.

Sport- en beweegbeleid (pdf, 2.527 kB) is een middel om inwoners te stimuleren te (gaan) bewegen en een gezond gewicht te houden of te krijgen. In Papendrecht vinden wij het daarom belangrijk om sport- en beweegbeleid uit te voeren. De focus gaat steeds meer naar het sociaal domein, kwetsbare inwoners. De projectleider sport en bewegen voert het gemeentelijk beleid uit.

Het sport- en beweegbeleid heeft veel overeenkomsten met gezondheidsbeleid. Voor veel gezondheidsbevorderende programma's werkt de gemeente samen met de Dienst Gezondheid en Jeugd/GGD. Bijvoorbeeld Valpreventie, Rots en Water, Plezier op school; kortom: programma's die onder Positieve Gezondheid vallen.

Heeft u over sport en bewegen informatie, suggesties of ideeën? U kunt via de projectleider sport en bewegen laten weten wat voor u belangrijk is.