Sport- en beweegkalender

Sporten en bewegen wordt door de gemeente Papendrecht gestimuleerd als basis voor een goede gezondheid en als middel om deel te nemen aan de samenleving. Om het aanbod van de diverse sportverenigingen die Papenrecht rijk is en het aanbod vanuit de gemeente Papendrecht overzichtelijk te houden, wordt elk jaar een Sport- en beweegkalender uitgegeven.

Sport- en beweegkalender 2019-2020 (pdf, 12.205 kB)

Download de Sport- en beweegkalender 2019-2020 (pdf, 12.205 kB).

Toekomst

Volgend jaar is de verwachting, wordt de laatste kalender gemaakt. Ondertussen zal bekeken worden hoe vraag en aanbod direct gematcht kan worden met vrager en aanbieder. Aanbod kan op die manier vaker gepubliceerd worden, wat in een papieren kalender niet mogelijk is. Bent u een sportaanbieder of heeft u een rol in een schoolsportcommissie? U kunt meepraten over de inrichting van de website. Meld u aan: h.vdam@papendrecht.nl.

Basisscholen

Jaarlijks wordt getracht de kalender rond april-mei op de basisscholen te krijgen, zodat schoolteams en de vakleerkracht met elkaar een keuze kunnen maken uit het aanbod van sport- en beweegprojecten die op initiatief van gemeente Papendrecht voor komend schooljaar gepland staan. Deze projecten zijn: Kies voor hart en sport (groep 6, 7 en 8), Kaboutersport (groep 1 en 2) en Buurtsportplan (sport- en spelmateriaal).

Schoolsportcommissies

In mei wordt de Sport- en beweegkalender gestuurd aan de schoolsportcommissies die elk jaar zorgen voor de inschrijvingen voor de diverse schoolsporttoernooien. De meeste schoolsportcommissies bestaan uit een docent en een ouder, maar kan ook geheel door docenten of ouders ingevuld worden. Bij de kalender zijn de inschrijfformulieren voor de individuele – en teamsporten gevoegd.

De inschrijfformulieren voor de schoolsporttoernooien vindt u bij schoolsport.

Sportverenigingen

De kalender wordt ook in mei naar alle sportverenigingen gestuurd die in Papendrecht lessen verzorgen. Van hen wordt jaarlijks in januari gevraagd of zij op enige manier hun tak van sport onder de aandacht willen brengen. Dit kan door de organisatie van een schoolsporttoernooi of clinic. Jaarlijks wordt een sportkeuzedag voor brugklassers voor het voortgezet onderwijs georganiseerd met medewerking van de lokale sportverenigingen.