Schoolsport

Schoolsport stimuleert jeugd en jongeren kennis te maken met de verschillende takken van sport die de sportverenigingen in Papendrecht en omgeving aanbieden. Voor de meeste gemeentelijke sportstimuleringsprojecten wordt samengewerkt met scholen en sportverenigingen.

Kwaliteitsimpuls: meer en betere gymlessen

Leerlingen hebben baat bij meer en betere gymlessen en zouden ook buitenschools vaker moeten sporten. Dit helpt hen om een gezonde en actieve leefstijl te ontwikkelen en te behouden. Het is de bedoeling dat scholen minimaal twee en waar mogelijk drie lesuren bewegingsonderwijs geven. Schoolbesturen, gemeentes en sportverenigingen pakken dit op regionaal niveau samen aan. Daarnaast worden alle lesuren bewegingsonderwijs vanaf 2018 door een bevoegde leerkracht of een vakleerkracht gym gegeven. Leraren die hun bevoegdheid willen halen om gym te geven kunnen hiervoor een beroep doen op de lerarenbeurs. (Bron: PO Raad)

Video peil bewegingsonderwijs (Bron: Ministerie OCW 20/04/2018)

De Sport en beweegkalender

Scholen ontvangen rond april/mei de Sport- en beweegkalender, zodat zij tijd hebben met het team en de vakleerkracht een keuze te maken uit het aanbod van sportstimuleringsprojecten. Voor het eind van het schooljaar dienen de inschrijfformulieren van de projecten bij de sportconsulent binnen te zijn.

In de Sport- en beweegkalender staan alle wedstrijden en toernooien. De inschrijfformulieren vindt u hieronder:

The daily mile

Steeds meer scholen doen mee met The Daily Mile! Samen brengen we kinderen dagelijks in beweging en helpen we ze om zich lekkerder in hun vel te voelen. Sluit aan en zet ook jouw school op onze kaart! Zo maak je zichtbaar dat jullie meedoen aan The Daily Mile en krijg je ieder kwartaal handige tips en goede voorbeelden van andere scholen in je mailbox.