SMS Kinderfonds: sport mogelijk voor iedereen tot 18 jaar

Gemeente Papendrecht vindt het belangrijk dat kinderen meedoen in de maatschappij. Daarom kunt u voor kinderen tot 18 jaar een vergoeding krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld de sportclub, muziekles of het lidmaatschap van een vereniging.

School-muziek-sport: SMS-Kinderfonds

Het SMS Kinderfonds betaalt geen geld uit, maar regelt de betaling direct met de sportclub, muziekschool of –vereniging. U moet wel zelf de aanvraag starten. U kunt begeleiding krijgen bij de aanvraag.

Aanvragen

U kunt meer informatie opvragen bij Stichting Leergeld, telefoon 078 - 612 31 19 en via hun website www.leergelddrechtsteden.nl. Ouders kunnen zelf voor hun kind aanvragen.

Laag inkomen

Om van deze regelingen gebruik te kunnen maken, mag het inkomen niet meer dan 120% van het minimum inkomen zijn. Spaargeld en ander vermogen blijft tot een bepaalde grens buiten beschouwing. De precieze bedragen staan in de folder Inkomens en vermogensgrenzen (pdf, 1.292 kB).