Inclusief sporten

Sportcongres 5 november 2018

Sportcongres 2018 - Verbinden sport, zorg en onderwijs in de Drechtsteden

Verbinden sport, sociaal domein en onderwijs

5 november 2018 vond het Drechtstedelijk Sportcongres 2018 plaats in theater de Willem te Papendrecht. Centraal stond verbinding van sport, sociaal domein en onderwijs. Kennis maken met elkaar en ophalen waar bij inwoners, eerstelijnszorg, onderwijs en kinderopvang behoefte aan is. Buurtsportcoaches kunnen daarbij veel betekenen in de uitvoering. Het was een succesvolle avond!

Avondvoorzitter Henry Wessels interviewt wereldkampioene verspringen Iris PruysenInterview henry wessels met Iris Pruysen, wereldkampien verspringen.

Avondvoorzitter Henry Wessels interviewt wereldkampioene verspringen Iris PruysenInterview henry wessels met Iris Pruysen, wereldkampien verspringen.

Wethouders Sport de heer Paans (Papendrecht) en de heer Kraijo (Alblasserdam) onthullen met Arjo Wijnhorst de website Uniek Sporten voor de Drechtsteden. Vraag en aanbod: matchen maar!

Wethouders Sport de heer Paans (Papendrecht) en de heer Kraijo (Alblasserdam) onthullen met Arjo Wijnhorst de website Uniek Sporten voor de Drechtsteden.

Rita van Driel (NOC*NSF) inspireert de aanwezigen om inclusief sporten op te zetten en te borgen.

Rita van Driel (NOC*NSF) inspireert de aanwezigen om inclusief sporten op te zetten en te borgen.

Grenzeloos Actief

Gemeente Papendrecht heeft namens de Drechtsteden de subsidieaanvraag Grenzeloos Actief aangevraagd, die gehonoreerd is. Stichting Hattrick voert het plan van aanpak voor de Drechtstedengemeenten uit, samen met de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen. NOC*NSF adviseert. Iris Pruysen is ambassadrice voor de Drechtsteden. Iris is een topatlete die aan de Paralympische Spelen in Londen heeft deelgenomen op onderdelen verspringen en sprint.

Het plan van aanpak behelst een onderzoek om de vraag van de doelgroep op te halen. Hierbij sluiten de Drechtsteden aan bij het landelijk onderzoek dat door het Mulier Instituut georganiseerd wordt. Daarnaast wordt een portal beschikbaar voor de doelgroep en de sportaanbieders: Uniek Sporten. Deze wordt tijdens het Drechtstedelijk sportcongres op maandagavond 5 november 2018 door de wethouders sport onthuld.

Ook wordt ingezet op deskundigheidsbevordering, zowel voor de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen als voor de sportaanbieders.

Ready to Sportdag 10 november 2018

Op zaterdag 10 november 2018 wordt in de Reeweghal in Dordrecht een Ready to Sport dag voor de regio Drechtsteden georganiseerd. Deze sportdag richt zich in eerste instantie op kinderen en jongeren tot 20 jaar, die gebruik maken van een rolstoel, een prothese hebben of een andere lichamelijke beperking hebben waardoor sporten soms een uitdaging is. De opzet van de sportdag is echter zodanig dat er gezellig samen met vriendjes, vriendinnetjes, broers/zussen, maar ook met de ouders samen gesport kan worden.

Gehandicaptensport in Papendrecht

Hieronder vindt u de initiatieven die bij de sportverenigingen georganiseerd worden en subsidiemogelijkheden.

Visie

De gemeente vindt dat alle mensen in Papendrecht zo veel mogelijk de kans moeten krijgen om te sporten of deel te nemen aan één of andere bewegingsactiviteit. Dat is in het belang van hun gezondheid en het bevordert sociale integratie. Dit geldt uiteraard ook voor mensen met een beperking. Voor hen kan het soms lastig zijn om in contact te komen met een geschikte vereniging. Daarnaast zijn niet alle sportfaciliteiten goed ingericht voor mensen met een beperking.

Bewegen met een beperking

De gemeente wil alle mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en/of een chronische aandoening stimuleren om letterlijk en figuurlijk in beweging te (kunnen) komen. Dit jaar is een stimuleringsbudget beschikbaar.

Uniek sporten

Op de website van Uniek Sporten kan de vereniging aanbod plaatsen en kan de sporter aanbod zoeken. Doe er je voordeel mee!

Tandem Support

Gemeente Papendrecht heeft Tandem Support gevraagd om de lijn die door het ministerie van VWS uitgezet is, te volgen. De sportconsulent aangepast sporten is Marc Pelkman van Tandem Support: 06 - 15 51 93 28 of info@tandemsupport.nl.

G-Voetbal bij VV Papendrecht

Vanaf 2016 is er G-Voetbal bij VV Papendrecht. Doelgroep: 14 jaar en ouder. Aanmelden kan via: G-voetbal@vvpapendrecht.nl.

G-Korfbal bij PKC

Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij de werkgroep "PKC gaat voor G", te weten: E-mail: gkorfbal@pkc-korfbal.nl.

  • Saskia de Graaf-Euser, telefoon: 06-46074394
  • Walter van Hees, telefoon: 06-20594774

Aangepast zwemmen bij zv de Geul

Opgeven kan via het secretariaat van zwemvereniging de Geul. De lessen vinden plaats in Sportcentrum Papendrecht, Burgemeester Keijzerweg 110, 3353 CV Papendrecht.

Subsidieregeling

Sport voor mensen met een handicap kent een groot aantal meerkosten. Denk maar aan specifieke sportmaterialen en vervoer. Ook het inkomensniveau is voor veel mensen met een handicap lager dan regulier. Om deze meerkosten te drukken, zijn een aantal mogelijkheden beschikbaar. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is voor individuele personen een mogelijkheid om de extra kosten voor vervoer en sportrolstoelen te compenseren. In het kader van de (WMO) wordt sport echter niet genoemd.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is bedoeld voor verstrekking van voorzieningen aan individuen. Als WMO-geld collectief wordt aangewend, bijvoorbeeld om accommodaties toegankelijk te maken, is sprake van oneigenlijk gebruik. Subsidies zijn ook een mogelijkheid om het sporten door mensen met een handicap te ondersteunen. Om een subsidie aan te vragen zijn de volgende vragen hierbij van belang zijn:

  • Wat willen we organiseren?
  • Wat kost het en hoe komen we aan subsidies?
  • Wie verstrekt ze?
  • Waar hebben we recht op?

Voor subsidiegevers is het belangrijk om te weten waarvoor de subsidie gebruikt gaat worden. Gaat het om een eenmalig evenement of is het structureel nodig? Wordt een innovatieve activiteit opgestart? De site www.aanvraag.nl biedt een goede richtlijn voor het indienen van subsidieaanvragen. In Nederland zijn vele fondsen en instellingen beschikbaar waarop verenigingen voor sport voor mensen met een handicap aanspraak kunnen maken. Naast gemeentes en provinciale overheden zijn de bekendste:

  • Fonds Gehandicaptensport
  • www.aanvraag.nl waarin het Johanna Kinderfonds, Nationaal Revalidatie Fonds, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Stichting Kinderpostzegels Nederland en VSB Fonds hun krachten verenigd hebben.

Bron: Gehandicaptensport.nl/subsidieregeling