Actueel

De nieuwe Sport- en beweegkalender 2019-2020 is uit!

Waarom moeten kinderen meer bewegen?

  • Betere leerprestaties (cognitieve functies),
  • Gelijke kansen voor alle leerlingen. Dus geen verschil tussen een school die veel (en kwalitatieve!) beweging aanbiedt en een school die dat niet doet,
  • Gezonde leefstijl voor leerlingen, ook voor de toekomst. Jong geleerd, is oud gedaan. Bewegingsarmoede neemt momenteel toe, net als overgewicht en daarmee de kans op diabetes type 2.

'Kinderen staren alleen nog maar op hun mobiel in de pauze, worden klunziger en hebben niet de juiste motorische vaardigheden. Scholen kunnen dit verbeteren", stelde Michael van Praag, voorzitter Nederlandse Sportraad. De Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en de raad voor Volksgezondheid en Samenleving hebben een advies uitgebracht aan het primair, voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs.

Bron: Nu.nl (10-09-2018)

AVG - Privacywet

Verenigingen die geïnteresseerd zijn in een cursus over te ondernemen acties in verband met de nieuwe AVG (Privacywet), kunnen dit aangeven via h.vdam@papendrecht.nl (Heidy van Dam).

Zes Papendrechtse sportverenigingen volgen, samen met wat verenigingen uit de Drechtsteden, de cursus AVG. De cursus worden georganiseerd door Sportservice Zuid-Holland. Met dank aan PKC die haar locatie hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

IVA - verantwoord alcohol schenken

Verenigingen die geïnteresseerd zijn in de IVA-cursus (verantwoord alcohol schenken in de sportkantine) in Papendrecht, kunnen contact opnemen met Martin Straver van Sportservice Zuid-Holland, mstraver@teamsportservice.nl. Deze cursus wordt gefinancierd door Verkeersregio Drechtsteden.

Organisatietalent ontwikkelen? Dat kan!

Op het Cruyff Court Papendrecht wordt jaarlijks het 6 vs 6 straatvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 georganiseerd. Voor en door jongeren. Wie zijn of haar organisatieskills wil ontwikkelen en sportief ingesteld is, kan zich melden bij de Cruyff Coach, Gerard Molenaar.  Bel voor meer informatie (078) 770 62 94 of mail: h.vdam@papendrecht.nl.

Nieuwe Beweegrichtlijnen

De Beweegnorm die sinds 1998 bestaat, is aangepast met nieuwe beweegrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn op 22 augustus 2017 als advies gepresenteerd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als het advies overgenomen wordt, zijn de beweegrichtlijnen definitief. Deze vervangen de beweegnorm, fitnorm en combinorm.  Door onderzoek zijn inzichten verkregen hoeveel beweging goed is voor een mens. Het komt globaal neer op: bewegen is goed, meer bewegen is beter.

Wat is hetzelfde gebleven?

Het aantal minuten dat men per week moet bewegen is nog steeds 150 minuten (2,5 uur), verspreid over meerdere dagen. Daarnaast wordt ook in de nieuwe beweegrichtlijnen wederom en nog sterker benadrukt, dat meer beweging (langer, vaker en/of intensiever) beter is. De richtlijnen geven dus een minimum aan, een ondergrens. Zeker niet een maximum.

Wat is veranderd?

Eén set richtlijnen voor de verschillende soorten inspanningen (van matig intensief tot zwaar intensief) in plaats van drie normen.  Ook wordt er geen onderscheid meer gemaakt in het advies voor volwassenen en ouderen, behalve dat voor deze laatste groep tevens balansoefeningen worden aangeraden. En verder:

Tijd

Beweeg je op maandag zestig minuten, dan zou je een andere dag dus een half uurtje minder kunnen bewegen en toch kunnen voldoen aan de richtlijnen. Ook bevatten de nieuwe richtlijnen niet langer het advies om minstens tien minuten aaneengesloten te bewegen. Ook vijf minuten wandelen naar de supermarkt telt dus mee.

Spier- en botversterkende oefeningen

Een van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de beweegnorm, is dat de nieuwe beweegrichtlijnen volwassenen adviseren om twee keer per week aan spier- en botversterkende activiteiten te doen. Ouderen wordt geadviseerd dit te combineren met balansoefeningen. Voor kinderen is het advies om niet twee, maar drie keer per week aan bot- en spierversterkende oefeningen te doen.

De nieuwe richtlijnen bevatten geen advies meer voor en coördinatie- en lenigheidsactiviteiten voor kinderen, omdat hier niet voldoende bewijs voor werd gevonden.

Minder zitten

Tot slot is een opvallende toevoeging aan de richtlijnen het nieuwe advies om zitgedrag te verminderen. Omdat er nog relatief weinig onderzoek is naar het effect van zitgedrag op de gezondheid, is dit advies kwalitatief: het is niet uitgedrukt in cijfers en uren, maar simpelweg als ‘minder’.

Het belangrijkste om te weten, is dat veel zitten, zeker voor mensen die weinig actief zijn, samen lijkt te hangen met een hoger risico op vroeg overlijden (aan hart- en vaatziekten). Hoe meer je beweegt, hoe minder sterk dit negatieve effect is. Maar alleen als je echt beduidend meer beweegt dan de richtlijnen aangeven, is het effect van veel zitten verwaarloosbaar.

Wat betekent dit precies voor volwassenen, senioren en kinderen (Bron: Alles over Sport)