Stichting Leergeld Drechtsteden

Gemeente Papendrecht vindt het belangrijk dat kinderen meedoen in de maatschappij. Daarom kunt u voor kinderen tot 18 jaar een vergoeding krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld de sportclub, muziekles of het lidmaatschap van een vereniging.

Stichting Leergeld Drechtsteden: sport mogelijk voor iedereen tot 18 jaar

Gemeente Papendrecht vindt het belangrijk dat kinderen meedoen in de maatschappij. Daarom kunt u voor kinderen tot 18 jaar een vergoeding krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld de sportclub, muziekles of het lidmaatschap van een vereniging.
School-muziek-sport: SMS-Kinderfonds. Alle Drechtsteden delen die mening, daarom heet het fonds in de Drechtsteden: Stichting Leergeld Drechtsteden. De gemeenten dragen allen bij aan dit fonds.

Stichting Leergeld Drechtsteden betaalt geen geld uit, maar regelt de betaling direct met de sportclub, muziekschool of –vereniging. U moet wel zelf de aanvraag starten. U kunt begeleiding krijgen bij de aanvraag.

Aanvragen
U kunt meer informatie opvragen bij Stichting Leergeld, telefoon 078 - 612 31 19 en via hun website www.leergelddrechtsteden.nl. Ouders kunnen zelf voor hun kind aanvragen.

Laag inkomen
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 140% van het bijstandsniveau ligt. Spaargeld en ander vermogen blijft tot een bepaalde grens buiten beschouwing. De precieze bedragen staan in de folder Inkomens en vermogensgrenzen.

Sam&

Sam& is een nationale website, waarbij ook Leergeld Drechtsteden is aangesloten. 'Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie, klik dan op Sam& om alle kinderen mee te laten doen.