Sportakkoord

Het Sportakkoord Papendrecht is ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten.
Het is een startpunt van een duurzame samenwerking, waarin sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven op basis van de eigen en lokale behoeften meer mensen met plezier willen laten sporten en bewegen.

Samen creëren partijen meer kansen en mogelijkheden voor een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod waarin iedereen mee kan doen.
Het is mooi te merken dat er een energie is vrijgekomen waar meer organisaties van willen genieten, want dagelijks verzoekt men aan te mogen sluiten.

Onze visie

'Alle inwoners van Papendrecht kunnen een leven lang sporten en bewegen, als onderdeel van een bredere gezonde levensstijl'
Deze zijn vertaald in de volgende ambities:
a. Sport voor echt iedereen, we werken toe naar een inclusief Papendrecht waar iedereen meedoet.
b. We creëren een gezond sport- en beweegklimaat, waarin sport- en bewegen een middel is om een gezonde leefstijl te bevorderen.
c. Onze jeugd is motorisch vaardig en maakt kennis met verschillende sporten.
d. Samenwerking en verbinding versterkt en vergroot maatschappelijke impact.

Vervolg

Met elkaar gaan we de ambities verder uitwerken. Het vervolg wordt een Preventieakkoord met inzet op bestrijding overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken, in juni 2021. Beide akkoorden vormen het Vitaliteitsakkoord Papendrecht. Dit is mooie input voor het nieuwe sport- en beweegbeleid.

Meedenken of meedoen?

Stuur een mail naar sport@papendrecht.nl

Bijlage: Sportakkoord Papendrecht