Projecten

Stapjefitter, Gemeentelijke schoolsportdag, Cruyff Court

Hieronder vindt u informatie over sportprojecten die in samenwerking met gemeente Papendrecht worden georganiseerd:

Stapjefitter

Stapjefitter is een goed onderbouwde en erkende interventie. Stapjefitter is bedoeld voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die langdurig werkloos zijn. Stapjefitter draagt bij aan de zes factoren van Positieve Gezondheid: zingeving, kwaliteit van leven, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, dagelijks functioneren en sociaal-maatschappelijk welbevinden.

Stapjefitter wordt mogelijk gemaakt door samenwerking van: Dienst Gezondheid en Jeugd (expertise), Sociale Dienst Drechtsteden (werving en budgetcoaching), Shape for Life (projectleiding, bewegingslessen en leefstijlcoaching, Rivas diëtisten (diëtetiek), Sterk Papendrecht (oriëntatie op vrijwilligerswerk),  SIVPa (taalcoach), De Lage Waard, locatie Burgemeester Keijzerweg (koken) Tafeltennisvereniging Papendrecht (theorieruimte) en gemeente Papendrecht.

Gemeentelijke schoolsportdag

Jaarlijks wordt de gemeentelijke schoolsportdag georganiseerd voor groep 7 en 8. In 2012 werd de gemeentelijke schoolsportdag voor de 50e keer georganiseerd in Papendrecht. De organisatie is in handen van vakleerkracht André Vlasblom en bovenbouwcoördinator van IKC Beatrix Piet Dijkstra en diverse docenten van het basisonderwijs in Papendrecht. Locatie: het terrein van PKC en AV Passaat (sportpark Oostpolder). De leerlingen ontvangen een diploma met daarop een bevestiging van de individuele prestatie. Behalve deze individuele prestatie is er voldoende ruimte voor sport- en spelplezier, bijvoorbeeld de stormbanen waar de jeugd zich heerlijk op kan uitleven. De vrijwilligers van het Rode Kruis zijn aanwezig om eventuele ongelukjes direct te verhelpen.

Cruyff Court

Een Cruyff Court is het aloude trapveldje in een modern jasje. Het is een ontmoetingsplek, een plaats om veilig te kunnen sporten en een plek waar thema’s als samen spelen en respect voor elkaar centraal staan. Die thema’s worden onder andere vormgegeven door de 14 regels van Johan Cruyff die op ieder veld hangen.


Waarom een Cruyff Court?
Kinderen hebben recht op sport en spel. Dat is vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Sport is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van ieder kind. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, ontmoeten andere kinderen, bewegen meer, leren omgaan met regels en discipline en krijgen te maken met winnen én verliezen. Maar bovenal is sport natuurlijk ook gewoon leuk en gezond! Op de website van Cruyff Foundation vindt u meer informatie over het Cruyff Court.

Cruyff Court Papendrecht
In Papendrecht ligt het Cruyff Court in de nieuwe wijk Oostpolder, aan de Oostkil. De Cruyff Foundation Coach werkt als buurtsportcoach. Deze coach zal jongeren, Heroes of the Cruyff Courts, begeleiden om de 6 vs 6 toernooien te organiseren. Verder worden voor verschillende doelgroepen activiteiten op het Cruyff Court georganiseerd. Ben jij tussen de 14 en 21 jaar en wil je helpen het 6 vs 6 straatvoetbaltoernooi voor leerlingen van groep 7 en 8 te organiseren en je verder te ontwikkelen, misschien tot de Cruyff Coach van de toekomst? Meld je dan nu aan met motivatie waarom jij denkt geschikt te zijn en richt je mail aan sport@papendrecht.nl

Sociaal convenant
Woensdag 6 maart 2019 is het sociaal convenant ondertekend door gebruikers van het Cruyff Court Papendrecht.  Dit is, onder andere in samenwerking met de buurt, opgesteld. Deelnemende partijen zijn Gemeente Papendrecht, de Cruyff Foundation, CBS Prins Floris, OBS 't Kofschip, VV Drechtstreek, VV Papendrecht, Wasko en stichting Tandem Support.
Bent u een gebruiker en nog niet benaderd? Benader ons om mee te doen! sport@papendrecht.nl

Join the pipe
Het Cruyff Court in Papendrecht heeft een watertappunt van Join The Pipe. Dit vrolijke tappunt zorgt voor een gezonde dorstlesser en bevordert minder aankoop van plastic flesjes en minder afval.