UPDATE COVID-19 EN SPORT 8 november 2021

De waarnemend burgemeester, Annemiek Jetten, voerde samen met de wethouder sport, Pieter Paans een gesprek tijdens de bijeenkomst van 8 november 2021. De samenvatting kunt u hier lezen.

QR-code scannen

In de meeste gevallen blijkt dat het scannen van de QR-code een kwestie is van capaciteit, in een enkel geval ook van mentaliteit. Door de week is het wel op te lossen, vooral zaterdags is het voor sportverenigingen lastig als andere clubs met spelers en toeschouwers op bezoek komen. Een aantal verenigingen in het Sportcentrum leek het beter dat het Sportcentrum die taak zou oppakken. Het Sportcentrum heeft geen capaciteit daarvoor. Voor éénpitters in het sportcentrum is het lastig om tussen de lessen door te scannen. Eenpitters elders redden het goed met de app op de telefoon. Sportcentra vinden het lastig qua capaciteit, want er is te weinig personeel en vaak geen vrijwilligers die zij kunnen vragen. Vrijwilligers willen deze taak soms liever niet. Er wordt door diverse aanbieders gemeld dat er wat opzeggingen zijn.

Corona en de toekomst

De burgemeester vroeg de aanwezigen na te denken over hoe men hiermee omgaat op de lange termijn. Corona gaat voorlopig niet weg en strengere maatregelen willen we voorkomen: we willen blijven bewegen. De maatregelen zijn landelijk en gelden voor iedereen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van een bestuur/directie om de maatregelen op te volgen. Het is de verantwoordelijkheid van een gemeente om op de naleving te handhaven. Het doel is om de pandemie te bestrijden en het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis/ic ligt, te verminderen. We willen niet meer hoeven sluiten.

Oplossingen

Diverse oplossingen werden geschetst door de aanwezigen: kunnen mensen die gevaccineerd zijn geregistreerd worden? Misschien een oude telefoon neerleggen waarmee gescand kan worden? Kan iemand ingehuurd worden die meerdere clubs kan bedienen? Kunnen verenigingen elkaar helpen op verschillende tijden met een vergoeding? Kunnen we de eerstkomende weken een deel van de kosten vergoed krijgen voor een beveiliger en ondertussen zelf de oproep doen aan vrijwilligers. Tijd krijgen om het zelf te regelen. Gevraagd is de oplossingen en vragen in te dienen via de sportbox.

Afspraak

Afgesproken is dat sportaanbieders zelf met een voorstel komen om – voor zover mogelijk - de capaciteit in te vullen. Er is budget voor handhaving van € 80.000,- voor sport en horeca. De burgemeester en wethouder boden aan om te komen praten, als dat nodig is.
Over ongeveer 2 weken komen we weer bij elkaar. Communicatie of de plannen kunnen lopen via de sportbox: sport@papendrecht.nl