UPDATE COVID-19 EN SPORT 3 januari 2022

Maandag 3 januari 2022 was de persconferentie over openstelling van het onderwijs per 10 januari. Het primair en voortgezet onderwijs zijn weer open. Ook voor sport zijn enkele verruimingen bekend gemaakt.

Maatregelen
 

•    Vanaf dinsdag 11 januari 2022 is sport voor jeugdigen tot en met 17 jaar op buitensportlocaties toegestaan tussen 05.00 uur en 20.00 uur;
•    Lichamelijke Opvoeding (“gym”): ook de (externe) binnensportlocaties kunnen weer open voor het (bewegings-)onderwijs, op voorwaarde dat het onderdeel uitmaakt van het curriculum;
•    Schoolzwemmen en “natte gymlessen”: deze vallen eveneens binnen het onderwijscurriculum en zijn dus ook vanaf 10 januari 2022 weer toegestaan. Zwembaden mogen voor dat doel dus opengesteld worden.

Toelichting

Ook sporten op buitensportlocaties voor sporters van 18 jaar en ouder is tussen 05.00-17.00 uur toegestaan. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor sport in de openbare ruimte: maximaal twee, exclusief trainer. Geen meerdere tweetallen, want dat wordt gezien als groep.

Voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar geldt hier een afwijkend regime; voor hen geldt immers geen maximale groepsgrootte voor het beoefenen van sport buiten. Ook hoeven zij tijdens sportbeoefening geen 1,5 meter afstand te houden, maar mogen geen wedstrijden en competitie buiten eigen clubverband spelen.

Volgende persconferentie

Vrijdag 14 januari is de volgende persconferentie en komt het kabinet met een heroverweging van de geldende maatregelen. Uiteraard zullen wij u informeren over de gevolgen die dat mogelijk voor (lokaal) sport en bewegen heeft.


Nuttige links en contacten

Voor actuele informatie over de maatregelen, specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.
•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
•    Sportspecifieke protocollen, het zwembadprotocol en Q&A: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland