UPDATE COVID-19 EN SPORT 3 februari 2021

Brief aan wethouder sport/college

De persconferentie van dinsdag 2 februari jl. van onze minister president laat in eerste instantie geen wijzigingen zien voor de sport. Wel geeft de gisteravond gepresenteerde routekaart (zie bijlage onderaan brief) een beter inzicht waar we bij het voorzichtig weer opengaan van de samenleving met sport en bewegen mee te maken krijgen en in welke fase er wat mag. Daaraan zijn logischerwijs geen data gekoppeld. “De getallen” en een aantal andere afwegingen over aanvaardbaar risico, vaccineren, testen et cetera vormen daarbij natuurlijk het afwegingskader.

Vereniging Sport en Gemeenten is verheugd met de positie die sport en bewegen heeft gekregen in de routekaart. Het grote belang van vitaliteit voor alle leeftijden is daarin wat ons betreft terecht een belangrijke afweging geweest van zowel het OMT als het Kabinet. Wij zien dit andermaal als een belangrijk resultaat van het wekelijks overleg dat wij samen met NOC*NSF en de professionele sportondernemers hebben met het Ministerie van VWS directie Sport.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft vanmorgen een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer gezonden (zie bijlage) met daarin ook de nodige informatie over de financiële regelingen (SPUK IJsbanen en Zwembaden, TVS en TASO). Dit betreft zowel 2020 (met name Q4) en Q1 en Q2 voor 2021. De SPUK voor IJsbanen en Zwembaden is nog niet volledig gereed. Daarover informeren wij u later. De TVS- en TASO-regelingen zijn inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant en gaan binnenkort open voor aanvragers. Met NOC*NSF, de sportbonden en Vereniging Sport en Gemeenten is een handige E-zine ontwikkeld voor sportverenigingen over de verschillende regelingen. Onderaan deze brief vindt u de link daarnaartoe. Wij zouden u willen oproepen om verenigingen en exploitanten waar mogelijk te wijzen op deze regelingen.

Gymles en sportzalen

Met het weer openen van het primair onderwijs hebben meerdere gemeenten en exploitanten ons benaderd met de vraag of de gymzalen dan ook weer open moeten worden gesteld. Gymlessen mogen ook weer, maar het advies is wel dat dat bij voorkeur buiten geschiedt. Schoolzwemmen en zwemles in het algemeen zijn nog niet toegestaan, net zo min als overige binnensporten. Dit wijkt ook niet af van eerdere vergelijkbare momenten van “opstarten” tijdens COVID-19.

Nuttige links en contacten

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.