UPDATE COVID-19 EN SPORT 2 maart 2021

Zaterdag 27 februari jl. was er een Update COVID 19 en sport over een verscherpte definiëring van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over de verruiming van de mogelijkheden voor sport voor jongeren t/m 26 jaar vanaf 3 maart.

De strengere definiëring  van de NCTV en dan met name van de vraag over wat een sportaccommodatie is en wie nou waar mag sporten, ging naar onze mening voorbij aan de bedoeling om jongeren tot 27 juist meer en met elkaar te laten sporten. Zoals aangekondigd hebben wij er bij de NCTV op aangedrongen hier toch nog eens goed naar te kijken of dat ook daadwerkelijk de intentie van de verruiming is.
 
Vanmiddag hebben wij op onze vragen antwoord gekregen.

De NCTV heeft het standpunt dat:
•    er voor jongeren t/m 17 jaar dezelfde mogelijkheden gelden als voor de persconferentie van 23 februari jl.;
•    de bestaande leeftijdsgrens (t/m 17 jaar) voor sporten op buitensportaccommodaties op minder dan anderhalve meter afstand en in groepsverband is verhoogd t/m 26 jaar per 3 maart a.s.;
•    voor de sportuitzondering voor 18-26 jarigen geldt de strakke lijn dat deze alleen van toepassing is op beheerde sportaccommodaties, zoals voetbal-, korfbal- en hockeyclubs. Cruyff-/Krajicekcourts en dergelijke vallen daar dus niet onder;
•    waar professionele sportaanbieders, zoals buitenfitness aan 18-26 hun activiteiten mogen aanbieden hangt af van lokale regelgeving.
Mocht er verandering komen in de bovenstaande informatie van de NCTV, dan zullen wij u daar uiteraard over informeren.

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.
•   Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport

•   Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.