UPDATE COVID-19 EN SPORT 27 februari 2021

Op 26 februari jl. stuurden wij een update COVID 19 en sport. Helaas is bij ons kort daarna een verscherpte definiëring van het NCTV gekomen die ook een stevige beperking betekent van het begrip sportaccommodaties en -locaties waarvoor vanaf 3 maart een verruiming op van toepassing is. Uiteraard ons excuus voor het ongemak dat dit mogelijkerwijs veroorzaakt.

Hieronder staan de integraal overgenomen antwoorden van het NCTV:

Vragen en antwoorden NCTV mbt gestelde vragen sportsector mbt versoepelingen sporten voor de jong volwassenen tot en met 26 jaar:

Met laatste maatregelenpakket is alleen de bestaande leeftijdsgrens voor sporten op buitensportlocaties op minder dan anderhalve meter afstand en in groepsverband verhoogd tot en met zesentwintig jaar per 2 maart a.s. Deze verruiming betreft sporten in teamverband waarbij wedstrijden onderling met teams van de eigen vereniging zonder publiek zijn toegestaan. Regionale competities zijn hierbij niet mogelijk. Verder is er ten aanzien van buiten- of binnensporten geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie.

1.    Mogen in navolging van de basisscholen ook scholen voor voortgezet onderwijs en het MBO weer gebruik maken van binnensportaccommodaties voor het geven van gymlessen?

Voortgezet Onderwijs mag dit, MBO niet.

Antwoord: Het verbod van openstelling publieke plaatsen voor publiek geldt niet indien in een publieke plaats onderwijsactiviteiten worden verricht door een instelling voor voortgezet onderwijs. Indien gym onderdeel is van onderwijsactiviteiten kan dit dus op een externe binnensportlocatie.

2.    Mogen clubs die normaal binnen sporten (volleybalclubs, dansgroepen) nu georganiseerd, dus met een trainer, in de openbare ruimte sporten?

Antwoord: Volgens de definitie vraag 3 mag dit niet.

3.    Wat is een sportaccommodatie?

a.    Is dat alleen een niet-openbare plek waar toezicht is vanuit de exploitant/beheerder of een sportvereniging die gehuisvest is op een park?

b.    Is dat bijvoorbeeld ook een faciliteit in de openbare ruimte zoals een grasveld, jeu de boulesbaan, Cruyffcourt, sportplek met calesthenics toestellen, skatepark (Urban sportpark) enz.?

Antwoord: Definitie sportaccommodaties: Over de sportuitzondering voor 18-26 jarigen geldt de strakke lijn dat deze alleen van toepassing is op sportaccommodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging. Cruyff courts vallen hier dus niet onder, georganiseerde activiteiten van welzijnswerk moeten dus plaatsvinden op sportaccommodaties.

4.    Wat is een club?

a.    Mag men gebruik maken als vriendengroep, waarbij iemand van die groep de leiding op zich neemt (ook in openbare ruimte)?

Nee, volgens de bovenstaande definitie mag dit niet

b.    Mogen alleen die verenigingen op de parken sporten die er normaal gesproken ook gebruik van maken, of juist ook anderen, mits daarvan de gegevens bekend zijn voor eventuele tracering?

Antwoord: Nee, volgens de definitie vraag 3 mag dat niet

c.    Moet men zijn aangesloten bij NOC*NSF, of kunnen dat ook andere groepen zijn?

Antwoord: Nee dat hoeft niet.

d.    Mag zwemles gegeven worden in buitenbaden?

Antwoord: Ja dit mag, is buitensport en dat is toegestaan (groepsgrootte max 2, behalve tot 27 jaar geen beperking in groepsgrootte)

5.    Vanaf 3 maart mogen jongvolwassenen weer buiten sporten als groep (team) op sportlocaties. Wat betekent dit voor fitnessondernemers?

De huidige maatregelen betekenen dat er buiten getraind kan worden met (meerdere) tweetallen. Dat gebeurt veelal naast de sportschool en al dan niet onder een overkapping. Daar komt nu ruimte bij voor jongvolwassenen tot 27 jaar. Daar willen clubs mee aan de slag en daarbij is deskundige begeleiding een voorwaarde gezien de eisen vanuit de overheid. De branche werkt nog steeds met triage, reservering en registratie. Mogen clubs gaan trainen met een groep jongvolwassenen? Is het terrein van een fitnessclub een sportaccommodatie? Of kan dat ook op andere plekken in de buitenruimte?

Antwoord: In beginsel mogen jongeren tot 27 nu in groepen buiten trainen. Waar dit voor fitness precies mag hangt volgens ons (NCTV) af van lokale regelgeving.

6.    Er is ook ruimte gekomen voor contactberoepen zoals de kapper vanwege het 1-op-1 contact. Ook in de fitness traint een personal trainer/instructeur 1-op-1.

Betekent de nieuwe maatregel dat de personal trainer binnen aan de slag gaat met een sporter? Ze kunnen zich prima houden aan de gevraagde maatregelen: triage, reservering en registratie. Als kanttekening willen we meegeven dat in dezelfde ruimte de fysiotherapeut vanuit de overheid wel toestemming heeft om wel te trainen.  

Antwoord: Nee, personal trainer is geen contactberoep (geen sprake van onvermijdelijk contact)

Reactie Vereniging Sport en Gemeenten

De strengere definiëring van NCTV en dan met name van vraag 3 over wat een sportaccommodaties is, gaat naar onze mening voorbij aan de intentie om jongeren tot 27 meer met elkaar te laten sporten. Eerdere maatregelen in 2020 die hier op lijken leidden er destijds toe dat buitensportverenigingen collegiaal ruimte boden aan binnensportclubs binnen de regels en het fingerend protocol. Wij zullen er bij NCTV op aandringen hier toch nog eens goed naar te kijken of dat ook daadwerkelijk de intentie van de verruiming is.

Mocht er verandering komen in de bovenstaande informatie van NCTV, dan zullen wij u daar uiteraard over informeren.

Vragen

Voor vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.