UPDATE COVID-19 EN SPORT 26 november 2021

Naar aanleiding van de persconferentie van 26 november 2021 zijn nieuwe maatregelen afgekondigd met vergaande consequenties, ook voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. De maatregelen gelden vanaf zondag 28 november 2021.

De afgelopen weken zijn wij met het ministerie van VWS directie Sport, NOC*NSF en het Platform Ondernemers in de Sport, als altijd intensief opgetrokken om de alsmaar oplopende besmetting met COVID-19 het hoofd te kunnen bieden en anderzijds vooral ook sport en bewegen, binnen en buiten voor iedereen mogelijk te houden. Hoewel wij juist nu de sociale-, mentale- en gezondheidswaarde van sport en bewegen als essentieel zien, hebben wij begrip voor de genomen maatregelen die de sportdeelname weliswaar bemoeilijken, maar de besmettingen hopelijk fors zullen doen dalen.

Met deze brief willen wij u informeren over de belangrijkste maatregelen. Het betreft met name het volgende:
•    De maatregelen van 13 november (zie bijlage onderaan deze brief) blijven gehandhaafd;
•    Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur;
•    Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is gewoon mogelijk;
•    Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Op de 1,5 meter verplichting zijn uitzonderingen. Zie onderaan dit schrijven hiervoor de link;
•    Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
•    Topsporters (zoals die sinds medio december 2020 zijn gecommuniceerd) mogen wel trainen en wedstrijden spelen na 17.00 uur. Zonder publiek;
•    Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten, is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar;
•    Bij verplaatsing binnen een locatie waar een CTB geldt, is het dragen van een mondkapje verplicht. De 1,5 meter afstand geldt te allen tijde (hiervoor gelden uitzonderingen. Zie link onderaan dit schrijven), zoals in de sportkantines. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn;
•    Zwembaden: houd 1,5 meter afstand. Hierdoor kunnen minder mensen binnen zijn (100% van de 1,5 metercapaciteit kan gebruikt worden of 1 persoon per 5 m2;
•    Zwembaden zijn dicht tussen 17.00 en 05.00, ook voor zwemles.

Financieel

Met het ministerie van VWS directie sport hebben we afgesproken dat de eerdere ingezette regelingen om de financiële consequenties van deze COVID-19 maatregelen te compenseren, weer gebruikt zullen worden. De heer Mark Rutte gaf tijdens de persconferentie van hedenavond aan dat dit vooralsnog geldt tot het eind van dit jaar. Het gaat daarbij o.a. om de TASO (sportverenigingen) TVS (gemeenten voor kwijtschelding huur) en SPUK IJZ (ijsbanen, zwembaden). Hiervoor is 35 miljoen beschikbaar. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Dringend beroep op CTB-controle

Eerder deze week heeft NOC*NSF samen met de sportbonden sportclubs dringend opgeroepen om het CTB goed te controleren. Ook het checken van een geldig ID-bewijs hoort bij deze controle. Voor binnenruimtes op sportlocaties is vanaf 18 jaar een CTB verplicht. Er is een toolkit beschikbaar (https://nocnsf.nl/coronatool) met adviezen en hulpmiddelen die kunnen helpen bij controleren van het CTB.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid adviseert buitensportverenigingen dat, wanneer zij de CTB-controle bij bijvoorbeeld de kleedkamers niet kunnen organiseren, deze binnenruimten dan gesloten te houden.

Actualiteit

Via onderstaande links treft u de actuele stand van zaken. De website www.rijksoverheid.nl is actueel bijgewerkt. Op dit moment wordt door de betrokken stakeholders NOC*NSF, Sportbonden, Professionele Ondernemers in de Sport (POS), samenwerkende zwembaden en VSG in overleg met VWS directie sport hard gewerkt aan het aanpassen van de protocollen en Q&A. Deze zullen in de loop van dit weekend gepubliceerd worden.

Uiteraard zullen wij u ook op de hoogte houden van eventuele veranderingen.

Informatie
 

Onze informatie komt tot stand in nauw overleg met het ministerie van VWS en NCTV/J&V, NOC*NSF, de sportbonden, Platform Ondernemers in de Sport (POS) en in samenspraak met VNG.