UPDATE COVID-19 EN SPORT 26 januari 2022

Afgelopen dinsdag werd tijdens de persconferentie een versoepeling van de maatregelen aangekondigd per 26 januari 2022.

Sport heeft zich nadrukkelijk gepositioneerd als onderdeel van de oplossing en essentiële sector. Daarbij is ook aangegeven dat het spelen van wedstrijden op alle niveaus het sportplezier vergroot. Wij krijgen vertrouwen en daarom willen we benadrukken dat op de sportsector een grote verantwoordelijkheid rust om te laten zien dat we ons aan de basisregels houden, om zo samen te zorgen dat sport open blijft.

Verruiming voor de sport

Sporten binnen

•             Sporten binnen mag voor alle leeftijden en op ieder moment;
•             Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht;
•             Vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs (CTB) noodzakelijk;
•             Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;
•             De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dit is eigen, morele verantwoordelijkheid. Het betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, etc. ;
•             Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs;
•             Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca;
•             De horecafunctie moet om 22:00 uur sluiten;
•             Sauna’s en zonnebanken mogen ook in sportscholen open, onder de geldende voorwaarden voor binnenruimtes;
•             Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;

Specifieke aanvulling sportscholen en zwembaden

Voor sportscholen zoals fitness en zwembaden gelden dezelfde regels voor ‘sporten binnen’, zoals hierboven beschreven. Wel zijn er enkele aanvullende regels van kracht:
•             Uitgangspunt is de 1,5 meter afstand te waarborgen. De enige uitzondering is jeugd onder de 18 jaar en als het voor de sportactiviteit niet mogelijk is om de 1,5 meter aan te houden. Bijvoorbeeld bij boksen, judo, etc.;
•             100% van de capaciteit van een zwembassin of afzonderlijke ruimte mag gebruikt worden, waarbij 1,5 meter afstand houden verplicht is;
•             Zwemles: kinderen tot 18 jaar hebben geen CTB nodig;
•             Ouders mogen bij zwemles hun kinderen helpen met omkleden en mogen geplaceerd op 1,5 meter van elkaar wachten in de zwemzaal. Zij moeten een CTB laten zien;

Buiten sporten

•             Buiten sporten is voor alle leeftijden en op alle momenten toegestaan;
•             Voor alle binnenfaciliteiten op de buitensportaccommodaties geldt voor mensen vanaf 18 jaar een CTB-plicht. Mocht dit niet gehandhaafd kunnen worden dan is het advies om deze gesloten te houden;
•             Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand houden;
•             Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs;
•             Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca;
•             De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dit is eigen, morele verantwoordelijkheid. Het betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.
•             Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines;
•             De horecafunctie moet om 22:00 uur sluiten.

Regels voor publiek bij sport

Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich aan de volgende regels:
•             CTB bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder;
•             CTB bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder;
•             Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar;
•             Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen;
•             Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel. Binnen geldt een maximum van 1.250 bezoekers.

Volgende weegmoment

Het volgende weegmoment van het Kabinet van de maatregelen is over drie weken.

Totstandkoming informatie

De informatie in al de Updates Covid-19 en Sport komen tot stand door de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten), in nauw overleg met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, directie sport, en het ministerie van Veiligheid en Justitie (NCTV), NOC*NSF en Professionele Ondernemers Sport (fitness e.d.). Specifiek voor de informatie voor de zwembaden werkt men nauw samen met de vereniging van Werkgevers Zwembaden (WIZZ), de Nationale Raad voor de Zwemveiligheid (NRZ), de KNZB, de Vaktechnische Vereniging van Zwembaden (VTZ) en de HISWA-RECRON (sauna’s en recreatieparken met zwembaden).

Toolkit MET SCHONE HANDEN

Eind vorig jaar is een onderzoek uitgevoerd naar handhygiëne in sporthallen. Op twee binnensportaccommodaties in Nederland is een pilot uitgevoerd waarbij door middel van gedragsinterventie bezoekers en sporters zijn gestimuleerd regelmatig hun handen te wassen tijdens het bezoek. De interventie bestond uit verschillende stickers en visuals die goed zichtbaar zijn aangebracht bij toiletblokken, kleedkamers, kantine en desinfectiezuilen. Conclusie: De gedragsinterventie MET SCHONE HANDEN zorgt ervoor dat mensen hun handen vaker wassen met zeep in de sporthal. De interventie heeft geen effect gehad op de frequentie van wassen.

Via de link https://sportengemeenten.nl/toolkitschonehanden/ kunt u de kant-en-klare toolkit MET SCHONE HANDEN downloaden evenals een handleiding en een managementsamenvatting van de belangrijkste bevindingen. Met behulp van speciale drukbestanden kunt u eenvoudig diverse materialen laten ontwikkelen ter bevordering van handhygiëne in uw binnensportlocaties.

 

Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen via sport@papendrecht.nl