UPDATE COVID-19 EN SPORT 26 februari 2021

Hierbij doen wij u een update toekomen naar aanleiding van de persconferentie van Minister President Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van 23 februari jl. en over een aantal relevante andere onderwerpen.

Buitensport

Op dit moment geldt er een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Vanaf 3 maart wordt deze uitzondering verruimd:
•    Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen onder dezelfde voorwaarden ook sporten, echter alleen bij erkende sportaccommodaties en sportlocaties zoals Cruyff Courts, Krajicek playgrounds en skateparkjes e.d. Wel onder herkenbare begeleiding;
•    Er wordt geen competitie gespeeld;
•    De sporters hoeven onderling geen 1,5 meter te bewaren; (De vrijstelling geldt alleen voor zover de sport niet beoefend kan worden met inachtneming van de veilige afstand en alleen tijdens het beoefenen van de sport)
•    Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.

Vragen

Diverse vragen zijn al bij ons binnengekomen, waarop niet 1-2-3 al een goed antwoord mogelijk is op dit moment. Zodra er precieze duiding is zullen wij u daarover informeren. U kunt ook de onderstaande link naar de Rijksoverheidswebsite gebruiken om de meest actuele informatie te checken.


1.    Mogen clubs die normaal binnen sporten (volleybalclubs, dansgroepen) nu georganiseerd, dus met een trainer, in de openbare ruimte sporten?
Het antwoord is in de meest strikte zin dus nee. Op dit moment zijn wellicht in uw gemeenten nu wel al voorbeelden waarin dat toch het geval is. Wij adviseren u om daarover met de desbetreffende sportvereniging(en) in gesprek te gaan. Het lokaal gezag kan een dergelijke uitzondering laten bestaan. Datzelfde geldt ook voor buitenterreinen in eigendom van sportscholen.

      2. Mogen in navolging van de basisscholen ook scholen voor voortgezet onderwijs en het MBO weer gebruik maken van binnensportaccommodaties voor het geven van gymlessen?

Het antwoord hierop is ja. Wij stuurden u eerder hierover al het protocol van OCW en KVLO. Wel wordt verzocht om zoveel mogelijk buiten te gymmen.

      3. Is er al een aangepast protocol voor de sportverenigingen?

Het antwoord hierop is ja. Via de links onderaan is het protocol al te raadplegen.

SPUK-IJsbanen en zwembaden

U bent op verschillende momenten geïnformeerd over de compensatieregeling 2020 en Q1 en Q2 2021 voor zwembaden en ijsbanen. Wij verwachten dat de regeling in de week van 22 maart formeel gepubliceerd wordt. De openstellig van het DUS-i loket is dan vervolgens van begin april tot eind mei. Er is inmiddels al wel een link naar een Q&A. Zie onderaan deze brief de link en in de bijlage de huidige Q&A.


Nuttige links en contacten

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

•    Wijzigingsregeling maatregelen COVID-19 23 februari: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/23/wijzigingsregeling-23-februari-met-avondklok


•    Actuele informatie/Q&A over de SPUK IJsbanen en Zwembaden: https://www.dus-i.nl/subsidies/specifieke-uitkering-ijsbanen-en-zwembaden/documenten/publicaties/2021/02/19/vragen-en-antwoorden-specifieke-uitkering-ijsbanen-en-zwembaden


•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport


•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via https://sportengemeenten.nl/