UPDATE COVID-19 EN SPORT 24 november 2021

Vanaf heden is het dringende advies van "het 1,5 meter afstand houden tot elkaar" omgezet in een verplichting. Dit betekent dat politie en BOA’s hierop kunnen handhaven.

Op een aantal punten gaat dit ook de sportsector aan:
•    Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar;
•    De verplichting om 1,5 meter afstand te houden geldt niet op plaatsen waar het coronatoegangsbewijs moet worden getoond en situaties waarbij afstand houden niet gaat, zoals tijdens het sporten;
•    De veilige afstandsnorm geldt niet tijdens de beoefening van sport, voor zover de sport niet op gepaste wijze kan worden beoefend met inachtneming van de veilige afstand.

Oproep betere CTB-controle door verenigingen

Uit cijfers blijkt dat 52% van de sportclubs het coronatoegangsbewijs slechts gedeeltelijk op het CTB controleert en 35% zelfs helemaal niet. NOC*NSF vindt dat zorgelijk, zeker in tijden van oplopende besmettingscijfers en stijgende ziekenhuisbezetting. “Om ingrijpendere maatregelen voor onze sector te  voorkomen, is het cruciaal dat we ons met elkaar blijven inzetten om sporten bij een sportclub mogelijk te houden,” stelt de sportkoepel.

NOC*NSF roept sportclubs daarom dringend op om het CTB goed te controleren. Ook het checken van een geldig ID-bewijs hoort bij deze controle. Voor binnenruimtes op sportlocaties is vanaf 18 jaar een CTB verplicht. Er is een toolkit beschikbaar (https://nocnsf.nl/coronatool) met adviezen en hulpmiddelen die kunnen helpen bij controleren van het CTB. Hierin vind je ook antwoorden op belangrijke vragen over de controle.

Als er naar aanleiding van deze dringende oproep nog vragen zijn bij de sportclubs kan men contact opnemen met de supportdesk van NOC*NSF via sportsupport@nocnsf.nl of de eigen sportbond.

In de bijlagen onderaan deze brief treft u de volgende documenten:
•    Het aangepaste protocol sport;
•    De officiële publicatie van de regeling (zie ook link hieronder);
•    Een oproep van de minister van Justitie en Veiligheid aan sport- en beweegaanbieders om beter op het CTB te controleren.

Mochten er wijzigingen of aanpassingen komen, dan zullen wij u daarover uiteraard informeren.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-47815.html

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.