UPDATE COVID-19 EN SPORT 22 juni 2021

Vrijdag 18 juni jl. was er weer een persconferentie van minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Wederom is veel verruiming vanaf 26 juni aangekondigd. Elementen uit de vierde en vijfde stap van het openingsplan zijn daarbij als het ware samengevoegd.

Voor sport zijn bijna alle maatregelen opgeheven. Toch leek het ons verstandig u te informeren over de maatregelen die voor sport nog wel gelden en enkele andere relevante punten, zodat u zich kunt voorbereiden op de aangekondigde verruimingen.

Verruiming voor de sport

Per zaterdag 26 juni gelden de volgende aanpassingen (zie ook de bijlage onderaan deze brief):
•    Amateurwedstrijden mogen weer voor alle leeftijden. Ook met publiek;
•    Publiek houdt op een vaste plek 1,5 meter afstand van elkaar, mag zingen, juichen en op blaasinstrumenten spelen;
•    Met coronatoegangsbewijzen is een hoger aantal toeschouwers toegestaan;
•    Voor sportkantines mogen de reguliere openingstijden worden gehanteerd;
•    Jongeren tot en met 17 jaar mogen binnen en buiten gezamenlijk sporten, 1,5 meter afstand houden is niet verplicht;
•    Vanaf 18 jaar is binnen en buiten gezamenlijk sporten toegestaan. Als het nodig is voor de sport sportbeoefening is 1,5 afstand houden niet verplicht.

Recreatieve tochten

Sinds 5 juni zijn recreatieve tochten (o.a. wandelen, fietsen, hardlopen) weer toegestaan. Belangrijke voorwaarde is dat de tocht géén evenement is en er gewerkt wordt met meerdere (start)groepen. Daarnaast moet de organisator in overleg treden met de gemeente(n) voor toestemming.

Recreatieve tochten zijn geen evenementen. Een handige infographic (zie bijlage) maakt dat duidelijk. Een recreatieve tocht vindt plaats in de buitenlucht, waarbij sporters zoals wandelaars en fietsers verschillende afstanden afleggen over een uitgezette route. Deze tochten kunnen op basis van de huidige Covid-19-maatregelen en protocollen plaatsvinden.

Gezien het (risico)profiel van deze tochten (o.a. continue doorstroom deelnemers, geen publiek, geen optredens, geen podia) zouden recreatieve tochten in theorie zelfs eerder meld- dan vergunningsplichtig moeten zijn. Bijkomend voordeel: enorme verlaging van de regeldruk voor zowel de gemeente als de organisator.  
VSG, NOC*NSF, Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en wielersportbond NTFU roepen indien nodig alle gemeenten op het gesprek met organisatoren aan te gaan om recreatieve tochten weer mogelijk te maken.

Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.