UPDATE COVID-19 EN SPORT 22 januari 2021

Brief aan wethouder sport/college

De persconferentie van woensdag 20 januari jl. van onze minister president en het daarop volgende debat in de Tweede Kamer betekenen ook enkele aanpassingen voor sport in de situatie zoals wij deze sinds december 2020 kennen. Ook de brief van de ministers van Financiën, Economische zaken en Sociale Zaken gistermiddag (21 januari jl.) over alle financiële regelingen zijn voor sport en u als gemeente belangrijk.  

Financiële regelingen 2021 (Q1 en Q2)                   

De drie financiële compensatiemaatregelen; TVS voor gemeenten voor de kwijtschelding van huur; TASO voor sportverenigingen en; SPUK IJZ voor zwembaden en ijsbanen, komen ook voor 2021 beschikbaar voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2021. Voor de drie regelingen is in totaal voor deze periode, 240 miljoen euro beschikbaar gesteld. Als uitgangspunt geldt daarvoor 80 miljoen per regeling. De verwachting is dat door de Lock down, avondklok, het gesloten zijn van voorzieningen, geen competitiesport etc., het zwaartepunt voor financiële ondersteuning in het eerste kwartaal zal liggen. Uiteraard zijn we als Vereniging Sport en Gemeenten samen met NOC*NSF hierover op basis van de praktijksituatie steeds in gesprek met het ministerie van VWS directie sport. Wij informeren u zodra daarover meer specifieke informatie is.

Topcompetities en de avondklok

Zoals bekend mogen topclubs uit de hoogste landelijke competities en individuele topsporters op dit moment nog steeds trainen en wedstrijden spelen. Wij hebben u eerder al informatie verstrekt over de clubs en locaties die dit betreft. NOC*NSF en de betrokken sportbonden vragen van de sporters en verenigingen om hun tijden van trainingen en wedstrijden aan te passen aan de avondklok. Dat is echter niet altijd mogelijk. De sporters hebben om die reden dan ook een “eigenverklaring” en een “werkgeversverklaring” (via de vereniging) nodig die hier is te downloaden. Dit geldt natuurlijk ook voor de hierbij betrokken vrijwilligers en het begeleidend kader (juryleden, arbiters etc.). Wellicht is het goed om in het overleg over handhaving hierop te wijzen.

Overigens is het in dit verband goed om te vermelden dat de buitensportbonden hun verenigingen ook voor de breedtesport wijzen op de noodzaak om hun programmering voor trainingen aan te passen. Praktische oplossingen als avondtrainingen naar overdag in het weekeinde te verplaatsen zijn dan voor de hand liggend.

Indoor ijsbanen

Een aantal exploitanten van indoor schaatsbanen overweegt om de ijsvloer te laten ontdooien en dit seizoen niet meer open te gaan. De belangrijkste reden is dat het in stand houden van de ijsvloer relatief kostbaar is. Die kosten zonder dat daar baten tegenover staan worden overigens wel vergoed vanuit de genoemde regeling. De KNSB werkt op dit moment aan een alternatief voorstel richting de exploitanten. Een onderdeel daarvan is het verlengen van het seizoen tot bijvoorbeeld april/mei. Een schaatsvloer weer “neerleggen” duurt enkele dagen. Dus het nu uitzetten van de machines is logisch, evenals het eventueel later weer opstarten. De KNSB doet dat uiteraard voor de schaatsverenigingen en sporters om niet nu al te bepalen dat hun seizoen is afgelopen en in oktober pas weer van start zal gaan.

Locaties vaccineren en Tweede Kamerverkiezingen

De meeste gemeenten treffen op dit moment voorbereidingen voor vaccinaties en de Tweede Kamerverkiezingen. Hiervoor worden veelal ook sporthallen gebruikt. Voor de topsporters die op dit moment mogen trainen en wedstrijden spelen en ook voor mogelijk later de “gewone” binnensport kan dat betekenen dat zij hun thuishal niet kunnen gebruiken. Wij gaan ervan uit dat zij dan met de verhuurder/beheerder tot een alternatieve programmering komen.

Nuttige links en contacten

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Sport specifieke protocollen en vragen en antwoorden
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.