UPDATE COVID-19 EN SPORT 15 januari 2022

Vrijdag 14 januari 2022 hielden minister president Mark Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers een persconferentie. Goed nieuws voor sport.

Sport heeft zich nadrukkelijk gepositioneerd als onderdeel van de oplossing en essentiële sector. Wij ervaren de verruiming als een positief antwoord daarop van dit Kabinet. Wel rust daarmee op de gehele sector een bijzondere verantwoordelijkheid, namelijk het laten zien dat iedereen zich aan de voorwaarden van openstelling van de sport houdt.

Verruiming voor de sport vanaf zaterdag 15 januari 2022

Sporten binnen
•    Sporten binnen mag weer voor alle leeftijden en op ieder moment;
•    Vanaf 18 jaar is een CTB noodzakelijk;
•    Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;
•    De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, etc. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportaccommodatie verlaten;
•    Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt geen maximale groepsgrootte;
•    Vanaf 18 jaar geldt dat trainingen en onderlinge wedstrijden (van dezelfde club) weer mogelijk zijn. 1,5 meter afstand houden is verplicht, tenzij dat voor de sportbeoefening niet mogelijk is. Er geldt geen maximale groepsgrootte;
•    Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;
•    Publiek is niet toegestaan;
•    Na het sporten verlaat men zo snel mogelijk weer de accommodatie.

Specifieke aanvulling sportscholen en zwembaden

Voor sportaccommodaties zoals fitness en zwembaden gelden dezelfde regels als voor het sporten binnen, zoals hiervoor beschreven. Wel zijn er enkele aanvullende regels van kracht:
•    Uitgangspunt is de 1,5 meter afstand te borgen. De enige uitzondering is jeugd onder de 18 jaar en als het voor de sportactiviteit niet mogelijk is om de 1,5 meter aan te houden. Denk daarbij aan boksen, judo, etc.;
•    100% van de capaciteit van een zwembassin of afzonderlijke ruimte mag gebruikt worden, waarbij 1,5 meter afstand houden verplicht is;
•    Zwemles: kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien.;
•    Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig.

Buiten sporten
•    Buiten sporten is voor alle leeftijden en op alle momenten toegestaan;
•    Voor alle binnen faciliteiten op de buitensportaccommodaties geldt voor mensen vanaf 18 jaar een CTB-plicht. Mocht dit niet gehandhaafd kunnen worden is het advies om deze dan gesloten te houden;
•    Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;
•    Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;
•    Vanaf 18 jaar mag men trainen en onderlinge wedstrijden spelen (van dezelfde club). 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat voor de aard van de sport niet mogelijk is;
•    Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mochten al trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 afstand houden is niet verplicht;
•    De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportaccommodatie verlaten.

Horeca sportlocaties
•    Alle horeca is gesloten. Afhaalpunten (to go) zijn wel toegestaan.

Sport in de openbare ruimte
•    Er geldt geen beperking voor groepsgrootte voor het sporten in de openbare ruimte. 1,5 meter afstand houden is ook hier leidend.

Topsportwedstrijden
•    De topsportwedstrijden waar al sinds december 2020 een uitzondering geldt voor het spelen van wedstrijden (en trainingen) blijft van kracht.
Evenementen
•    Vooralsnog zijn (sport)evenementen niet toegestaan.

Controleren op legionella

Voor alle sportaccommodaties die langere tijd dicht zijn geweest geldt dat het verstandig is deze goed op legionella te controleren.

 

Volgende weegmoment

Het volgende weegmoment van het Kabinet van de maatregelen is op dinsdag 25 januari 2022.


Totstandkoming informatie

De informatie in al de Updates Covid-19 en Sport komen tot stand door de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten), in nauw overleg met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, directie sport, en het ministerie van Veiligheid en Justitie (NCTV), NOC*NSF en Professionele Ondernemers Sport (fitness e.d.). Specifiek voor de informatie voor de zwembaden werkt men nauw samen met de vereniging van Werkgevers Zwembaden (WIZZ), de Nationale Raad voor de Zwemveiligheid (NRZ), de KNZB, de Vaktechnische Vereniging van Zwembaden (VTZ) en de HISWA-RECRON (sauna’s en recreatieparken met zwembaden).

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de sportbox: sport@papendrecht.nl