UPDATE COVID-19 EN SPORT 14 mei 2021

Dinsdag 11 mei jl. was er weer een persconferentie van de minister president. Voor sport was weer ruim aandacht en werd flink wat verruiming vanaf 19 mei aangekondigd. Het kabinet heeft wel een belangrijke voorwaarde gesteld: het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames moet op maandag 17 mei verder zijn gedaald. Dit betekent dat er dan een afname van ziekhuisopnames en bezetting van IC-bedden moet zijn van ca. 20 % ten opzichte van de piek eind april 2021. Als dit niet het geval is, wordt de “pauzeknop” ingedrukt. De tweede stap wordt dan uitgesteld.
Toch leek het ons verstandig u te informeren over de maatregelen en enkele andere relevante ontwikkelingen zodat u zich kunt voorbereiden op de aangekondigde verruimingen.

Verruiming voor de sport

Per woensdag 19 mei gelden de volgende aanpassingen (zie ook de bijlagen onderaan deze brief):

Binnen sporten
•    Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, gaan weer open.
•    Kleedkamers en douches blijven gesloten.
•    Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt geen maximale groepsgrootte.
•    Vanaf 18 jaar geldt: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Maximaal 30 personen per ruimte (excl. personeel).
•    Groepslessen voor 18 jaar en ouder mogen niet. Een instructeur/trainer mag zich wel tussen de tweetallen bewegen en aanwijzingen geven per individu/tweetal.
•    Publiek is niet toegestaan.
•    Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht.
•    Binnen moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
Buiten sporten
•    Buiten sporten boven de 27 jaar in groepsverband kan weer (ook in de openbare ruimte), maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.
•    Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mochten al trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 afstand houden is niet verplicht.
•    Kleedkamers en douches blijven dicht.
Buitenterrassen sportlocaties
•    Buitenterrassen mogen open voor de sporters. Hier gelden dezelfde regels als voor de gewone horecaterrassen (zie ook bijlage). Maximaal 50 personen, twee personen per tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar), 1,5 meter ruimte, vaste zitplaats verplicht en aanwezigheid registreren en openingstijden van 06.00 – 20.00 uur.

Zwembaden

Afhankelijk van de activiteit in het zwembad gelden de regels voor sportbeoefening (baantjes zwemmen) dan wel buitenrecreatie (vrij zwemuurtje) Bijgaand een overzicht van de verschillende regimes voor zwembaden:

1. Buitenzwembad voor sportbeoefening
•    Indien er wordt gezwommen in het kader van sportbeoefening geldt een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om bezoekers tot en met 26 jaar. Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn open, maar douches zijn gesloten. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
•    Er mag op het terrein voor de rest niet gerecreëerd worden. Dus het is niet toegestaan om op omliggend grasveld in de zon te gaan liggen.
•    De terrassen bij sportlocaties mogen ook weer open. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen.
2. Buitenzwembad voor recreatie
•    Indien er buiten recreatief wordt gezwommen geldt 1 persoon per 10 vierkante meter van de accommodatie en bezoekers houden 1,5 meter afstand. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een reservering is voor maximaal 2 personen, met uitzondering van kinderen en personen van eenzelfde huishouden. De binnenruimtes op deze terreinen blijven gesloten. Toiletten zijn wel open, net als looproutes door een binnenruimte, die nodig zijn om een deel van het buitenterrein te bereiken.
•    Dit betekent dat bezoekers wel in het omliggende terrein mogen recreëren.
•    De terrassen bij sportlocaties mogen ook weer open. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen.
3. Binnenzwembaden
•    Binnenzwembaden zijn alleen geopend voor sportbeoefening en banenzwemmen. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan doelgroepenactiviteiten zoals bijvoorbeeld aquajoggen voor ouderen en baby-/peuterzwemmen mogen niet. Groepslessen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen wel. Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn open, maar de douches zijn gesloten. Het reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iedereen een mondkapje dragen vanaf 13 jaar, maar deze mag af tijdens het sporten.
•    Terrassen in binnenbaden zijn gesloten.

Financiële compensatieregelingen 2021

Vanwege de doorlopende beperkingen als gevolg van de COVID 19 maatregelen worden de verschillende regelingen verlengd voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor is € 75 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Voor de tegemoetkoming voor sportverenigingen (TASO) zijn de onder- en bovengrens voor financiële tegemoetkoming verruimd. Ook voor de huurcompensatie via de TVS regeling zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Meer actuele informatie is te vinden op de website van www.dus-i.nl.

De specifieke uitkering voor zwembaden en ijsbanen (SPUK IJZ) over 2020 kan worden aangevraagd tot en met 31 mei 2021. Ook deze regelingen wordt voor Q1 en Q2 verlengd. Hiervoor is 80 miljoen beschikbaar. Zodra hierover meer details bekend zijn zullen wij u hierover informeren.  

Controleren op legionella

Voor alle sportaccommodaties geldt dat het verstandig is deze goed op legionella te controleren als deze geruime tijd niet in gebruik zijn geweest.

Verlenging pilots toegangstesten

Doordat de wetgeving met betrekking tot toegang op basis van testen met enkele weken is vertraagd is besloten dat in de tweede helft van mei (vanaf 19 mei)  een aantal buitensporten toch nog met pilots mag starten. Dit betreft de hoogste competities van rugby en honk- en softbal. Zij mogen gedurende enkele weken met publiek spelen onder voorwaarden. De desbetreffende clubs en gemeenten zijn hierover geïnformeerd.

Vooruitblik

Als de ziekenhuisopnamen en IC-capaciteit zich positief blijven ontwikkelen komt ook de derde stap van verruiming in beeld. Het kabinet zal daar zoals het zich nu laat aanzien begin juni over beslissen. Een aantal buitensportbonden overweegt in dat geval om jeugdcompetities in juni te organiseren. Dat betreft dan met name voetbal, hockey en tennis. Wij adviseren dat de beheerders van de buitensportaccommodaties met de gebruikers hierover contact houden omdat dit invloed kan hebben op voorgenomen onderhoud van de velden en/of eventuele programmeringen van andere sporten/activiteiten.

Uiteraard zullen wij u direct informeren als er nieuwe ontwikkelingen hierover te melden zijn.

Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

LET OP! De informatie op deze pagina van de overheidswebsite wordt aangepast nadat maandag 17 mei het kabinet de definitieve verruiming per 19 mei heeft bevestigd. Op de nieuwspagina vindt u de aangekondigde verruimingen.

•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.