UPDATE COVID-19 EN SPORT 7 september 2020

Over de huurcompensatie krijgen wij, heel begrijpelijk, vragen binnen. De definitieve uitwerking van de regeling wordt vanaf 15 september 2020 kenbaar gemaakt, ook aan ons.

Voorafgaand daaraan zijn wij ter voorbereiding in gesprek over de uitvoering van de regeling. Voor zover de informatie bij ons bekend is, kan aangevraagd worden tot 15 oktober 2020 en verloopt de aanvraag via de gemeente. Wij wachten definitieve informatie af en verwachten u rond eind september 2020 verder te informeren.

De Vereniging Sport en Gemeenten informeert middels deze brief over de “Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19”. De regeling staat sinds eind juli online op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies-Instellingen van het Ministerie van VWS: www.dus-i.nl