UPDATE COVID-19 EN SPORT 29 september 2020

Helaas is het zo dat de maatregelen om Corona terug te dringen intensiever zijn geworden.

•    Alle sportkantines gaan dicht. Het primaire doel is om sportbeoefening door te laten gaan maar ook te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt. Hierop zijn mogelijk lokaal uitzonderingen denkbaar, wanneer de exploitant bijvoorbeeld een aparte horecavergunning heeft om een “gewoon” restaurant te drijven. Daarvoor gelden dan natuurlijk wel de andere horecamaatregelen. Voor sporters geldt dan toch dat het “nazitten” niet de bedoeling is. Wij adviseren in voorkomende gevallen hierover met elkaar in gesprek te gaan;

•    Er mag geen publiek bij het sporten (trainingen én wedstrijden) worden toegelaten. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Uiteraard geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld scheidsrechters. ”Rij-ouders” van jeugd t/m 17 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en mogen dus worden toegelaten;

•    Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat;

•    Alle andere al bestaande richtlijnen en aanwijzingen zoals de meldplicht, blijven van kracht.

Meldplicht

Maximaal 30 mensen mogen binnen bijeenkomen (en 40 buiten). Voor samenkomsten met meer dan 30 personen geldt een meldplicht. Exploitanten of organisatoren kunnen via een formulier een samenkomst melden. De melding moet uiterlijk 48 uur voor aanvang aangemeld worden. Voor elke melding van een samenkomst zijn de gegevens van toezichthouder verplicht. U kunt zelf een toezichthouder aanwijzen. U kunt meerdere meldingen in één melding doorgeven via het formulier 'Meldingen meerdere samenkomsten'.
 
Bijlage: de brief van de Vereniging Sport en Gemeenten met de belangrijkste maatregelen die gelden voor de sport.