Gezonde sportkantine

Om een gezonde sportkantine te krijgen of te behouden, zijn een aantal aspecten van belang, zoals de verantwoordelijkheid van het aanbod.

IVA - verantwoord alcohol schenken
Verenigingen die geïnteresseerd zijn in de IVA-cursus (verantwoord alcohol schenken in de sportkantine) in Papendrecht, kunnen contact opnemen met Martin Stravers van Sportservice Zuid-Holland, mstraver@teamsportservice.nl. Deze cursus wordt gefinancierd door Verkeersregio Drechtsteden.

 

Rookvrije sportvereniging

Een Rookvrije sportverenigingdraagt bij aan een Rookvrije Generatie. De sportvereniging is een belangrijke omgeving in het leven van een kind. Buiten wordt vaak nog in het zicht van kinderen gerookt, zoals langs de lijn. Zien roken, doet roken. Een rookvrij sportterrein geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken.