Activiteiten en aanmelden

Vanaf zomervakantie 2020 zal op de website PUUR Papendrecht een spelciale pagina met sportaanbod komen.

Sportaanbieders kunnen op elk willekeurig moment zelf aanbod plaatsen, zoals schoolsporttoernooien of sportkennismakingsclinics. Inwoners of schoosportcommissies kunnen zelf bepalen waar men aan mee wilt doen. Dit vervangt de papieren Sport en beweegkalender en het project Kies voor hart en sport.

Bent u een sportaanbieder of heeft u een rol in een schoolsportcommissie? U kunt meepraten over de inrichting van de website op PUUR Papendrecht. Woensdagavond 25 maart 2020 van 19.00 - 20.30 uur vindt de eerste bijeenkomst in het gemeentehuis plaats met de ontwerper. Meld u aan: h.vdam@papendrecht.nl.