Projecten (tijdelijk)

  • Visie Sociaal Domein

    Als gemeente Papendrecht is ons streven dat wat we doen, past bij wat onze inwoners nodig hebben. Om (nieuw) beleid te kunnen maken, hebben we informatie nodig van inwoners. Daarom gaan onze medewerkers in het voorjaar van 2024 op pad om vele gesprekken te voeren.