Vondelpark

De komende weken staat het Vondelpark centraal. Het Vondelpark is belangrijk voor Papendrecht: het biedt groen in de stad en ruimte voor allerlei activiteiten voor jong en oud. Misschien komt u er weleens langs. Misschien sport u of jij er wel eens met vrienden.

De gemeente is benieuwd waar het Vondelpark allemaal voor wordt gebruikt en hoe het park wordt gewaardeerd. Hoe ervaart u het groen en de natuur? Waarvoor bezoekt u het park en wat zijn dan uw goede en minder goede ervaringen?

De gemeente staat open voor eventuele verbetersuggesties en wil hier samen met u serieus naar kijken. Maar dat is voor later. Eerst wil de gemeente graag met de verschillende gebruikers van het park verkennen wat er al gebeurt en wat er al goed is aan het park.

Meedenken en meedoen

Op verschillende manieren en momenten kunt u - jong en oud - meedoen aan deze verkenning:

  • Tijdens een bijeenkomst op 7 maart van 19.30 tot 21.00 uur gaan we in kleine groepen in gesprek over het park en de mogelijkheden om het zo goed mogelijk te benutten.
  • Tijdens een wandeling door het Vondelpark op zaterdag 9 maart  van 13.30 tot 15.30 uur. We wandelen samen door het Vondelpark en bespreken wat het park voor ieder van ons betekent en welke mogelijkheden wij zien om het verder te verbeteren.
  • Door het invullen van de enquête.  Deze kunt u invullen tot en met maandag 18 maart.

Aanmelden

U kunt u aanmelden voor de wandeling en/of de bijeenkomst via vondelpark@papendrecht.nl.

Dit mailadres kan ook worden gebruikt voor opmerkingen of suggesties over het park. Heeft u foto's van (het gebruik) van het park? Wij ontvangen deze graag om een goed beeld te krijgen hoe mensen het park beleven. Met uw toestemming willen wij deze foto's ook delen op Facebook en andere sociale media.

Wilt u geïnformeerd blijven?

U kunt uw naam, adres en/of e-mailadres doorgeven per mail via vondelpark@papendrecht.nl of telefonisch op telefoonnummer: 078 - 770 6221.

Vondelpark