Proef wijziging afvalinzameling Oostpolder

De gemeente Papendrecht houdt samen met HVC - dat in Papendrecht het particulier afval inzamelt - een proef 'omgekeerd inzamelen' van huishoudelijk afval in de Oostpolder. Bewoners zijn per brief geïnformeerd en gevraagd mee te denken over geschikte locaties voor ondergrondse containers.

Bij omgekeerd inzamelen haalt HVC herbruikbare grondstoffen bij u thuis op. Dat geldt voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFTE), plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PMD), papier en karton. Hoe beter dit wordt gescheiden, hoe minder restafval overblijft. Het beetje restafval brengen bewoners naar een ondergrondse container in de directe omgeving van hun woning. Op deze manier verdwijnen minder bruikbare grondstoffen in de verbrandingsoven.

Waarom omgekeerd inzamelen?

Omgekeerd inzamelen is beter voor het milieu omdat veel meer materiaal kan worden hergebruikt. Wanneer de gemeente te veel restafval aanbiedt, dan betalen inwoners hier ook extra voor via de afvalstoffenheffing. Hoe beter afval gescheiden wordt, des te minder restafval we aanbieden. Omgekeerd inzamelen is dus ook beter voor onze portemonnee. In veel andere gemeenten zijn goede ervaringen opgedaan met omgekeerd inzamelen.

Waarom een proef?

Omgekeerd inzamelen is best even wennen. Zowel voor inwoners als voor HVC en de gemeente gaat er wat veranderen. De proef is enerzijds bedoeld om te kijken of het voor inwoners makkelijker wordt afval te scheiden. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar scheiden van afval bij een afvalverwerker. De resultaten van de proef en van het onderzoek worden gebruikt om een keuze te maken over het gescheiden inzamelen van afval voor heel Papendrecht.

Wanneer start de proef?

Het streven is om in het vierde kwartaal van 2019 daadwerkelijk te starten. Voor die tijd laat de gemeente al  onderzoek doen naar de ligging van kabels en leidingen. Hiervoor worden proefsleuven gegraven.